Noves aproximacions a la lexicografia dialectal

Descripció

En el Col·loqui Lingüístic de la UB (CLUB23) d’enguany tractarem les diverses relacions que es poden establir entre la dialectologia i la lexicografia, fent èmfasi, entre altres, en els aspectes següents: els diferents elements diatòpics que són presents en els diccionaris dialectals, considerats des d’una perspectiva diacrònica; i la descripció de projectes que vinculen les disciplines esmentades tot destacant-ne l’aplicació en l’estudi de la variació i del canvi lingüístics.

Amb la finalitat d’abordar aquestes qüestions des de diversos angles, hem articulat aquest col·loqui en sis sessions i hem convidat per a cadascuna Josep Martines i Maribel Guardiola, Gabriele Iannàccaro i Vittorio Dell’Aquila, Germà Colon, Joan Veny, Maria Pilar Perea i Àngels Massip.

Contingut

9,30 h Presentació (A. Sotelo, M. R. Lloret, L. Payrató, À. Massip, M. P. Perea)

10.15 h JOAN VENY (IEC) «Elements diatòpics en la lexicografia catalana»

11.15 h Esmorzar

11.45 h JOSEP MARTINES (U d’Alacant i IEC) I MARIBEL GUARDIOLA (U d’Alacant) «El Tresor lexicogràfic valencià: caracterització i aplicacions per a l’estudi de la variació i el canvi lingüístics»

12.45 h GERMÀ COLÓN (U de Basilea i IEC) «Explorant el DCVB»

14.00h Dinar

16.00 h GABRIELE IANNÀCCARO (Stockholms Universitet) i VITTORIO DELL’AQUILA (Centre d'Études Linguistiques pour l'Europe, Vaasa) «La casa della mia lingua. Dinamiche linguistiche nei dizionari spontanei»

17.00 h MARIA PILAR PEREA (U de Barcelona) «Eines informàtiques i diccionaris dialectals»

17.45 h ÀNGELS MASSIP (U de Barcelona) «Lèxic dialectal: consideracions epistemològiques» 18.15 h Cloenda

Espai

Aula Capella. Pati de Lletres.

Adreçat

a Estudiants universitaris i Professors de secundària.

Dates

Dia 23 de Novembre 2015.

Comissió organitzadora:

Àngels Massip, Maria Pilar Perea, Montse Sendra, David Pons.

Inscripció

Empleneu les dades que us demanen a l’enllaç: club23ub.weebly.com

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments