Actualització de Descoberta 3/6

Si estàs insatisfet de fer sempre les mateixes propostes a l’aula... Si vols fer activitats de descoberta de l’entorn d’una manera diferent... Si vols gaudir de les descobertes tant com els teus alumnes i alhora fer-ho d’una manera relaxada i engrescadora...

...AQUESTA PROPOSTA T’INTERESSA

Descripció

Ens centrarem en la utilització de materials manipulatius per treballar la Descoberta de l’entorn 3-6, i al mateix temps farem un treball d’actualització científica al voltant de les ciències.

Objectius

  • Aportar elements per a la reflexió en les activitats de l’àrea de descoberta de l’entorn.
  • Aportar recursos pedagògics que facilitin la tasca del professorat a l’aula. Familiaritzar els docents amb els materials i utillatge senzill de laboratori per dur a terme propostes experimentals en infants 3-6.
  • Aprofundir en l’actualització científica del professorat pel que fa a la planificació de propostes per a la descoberta de l’entorn amb infants 3-6
  • Promoure en l’activitat escolar el treball experimental i rigorós des del punt de vista de les ciències.

Metodologia

La formació tindrà com a elements principals de partida les experiències de cada docent en el seu context i la reflexió sobre la pròpia pràctica. Volem incidir en l’actualització i la millora de la tasca docent, i aprofundir en el coneixement de la matèria, la didàctica i la pedagogia.

El punt de partida seran experiències d’aula i la pràctica dels docents, i es farà el treball següent:

  •  Analitzar la pròpia pràctica docent.
  •  Analitzar bones pràctiques docents.
  •  Reflexionar i construir conjuntament propostes de millora.

A més, s’aportarà una part de «teoria» provinent de persones expertes (articles, llibres, materials, etc.). Volem que la comunicació entre els membres del grup i les formadores permeti analitzar la pròpia pràctica docent i enriquir-se mútuament amb les propostes d’uns i altres.

Destinataris

Mestres d’infantil i TEI

Formació

Olga Schaaff Casals

Places

25

Hores

20 hores (17,5 hores presencials i la presentació d’una proposta de treball a l’aula)

Calendari i horari

15, 22 i 29 de gener de 2014; 4, 11, 18 i 26 de febrer de 2014,  de 17.30 a 20.00 h

Lloc

Universitat de Barcelona. Campus de Mundet.

Preu

65  €

Inscripció

Del 29 de novembre de 2013 al 9 de gener de 2014

Per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments