Introducció a la Biodansa

Què és la biodansa?

La biodansa és una pràctica que utilitza com a eines el moviment, la música i la inducció a la vivència. Proposa un camí cap a l’autoconeixement i el desenvolupament personal.

La pràctica de la biodansa afavoreix la creació d’un àmbit adient per a que les persones descobreixin, expressin i desenvolupin els seus potencials, gestionin les seves emocions i afavoreixin l’alegria i el plaer de viure.

Justificació

La biodansa a l’entorn educatiu, social i sanitari és important tant per al mateix professional, com per a l’aplicació de dinàmiques amb els diferents col·lectius. En general, actua, entre d’altres, en els següents aspectes de la persona:

 • Prevenció i disminució de l’estrès.
 • Recolzament per a superar depressions.
 • Estímul de l’energia vital.
 • Millora de l’autoestima i la identitat.
 • Cultiva l’afectivitat i les relacions humanes.
 • Desenvolupa habilitats per a la vida.
 • Provoca una alta motivació cap al canvi.
 • Convida a la construcció d’estils de vida saludables.

La pràctica de la biodansa en qualsevol grup, ja sigui un equip de professionals, un grup classe, un grup de teràpia, etc., fa créixer els components d’aquest i al grup com a tal, millorant les relacions, l’afectivitat, la disposició per a l’aprenentatge, l’empatia, l’escolta activa i, en definitiva, el seu creixement personal.

Objectius del curs

 • Conèixer la biodansa, des de la vivència.
 • Experimentar amb la biodansa com a eina de creixement personal i de grup.
 • Ser conscients de les possibles aplicacions de la biodansa.

Continguts del curs

 • Definició de biodansa.
 • Característiques d’una sessió de biodansa.
 • Rolando Toro, el creador de la biodansa.
 • Biodansa i afectivitat.
 • El concepte de vivència. Característiques de la vivència. Vivència i aprenentatge.
 • Les 5 línies de vivència: vitalitat, sexualitat, creativitat, afectivitat i transcendència.
 • El principi biocèntric.

Metodologia de treball

A cada sessió es farà una part teòrica i una part vivencial de biodansa.

Destinataris

Activitat de formació adreçada a estudiants i professionals del món educatiu, social i sanitari.

Places:  20

Calendari: 1, 2, 3, 6 i 7 de juliol de 2015, de 9.30 a 13.30 h

Hores: 20

Lloc: Aula Lluna. Edifici de Calderes. Campus de Mundet. Universitat de Barcelona.

Preu:  70 €

Període d’inscripció

Del 4 de maig al 18 de juny

Inscripció

Per Internet: Matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments