Recursos i estratègies per motivar els alumnes a fer bon escrits | ICE. Institut de desenvolupament professional

Recursos i estratègies per motivar els alumnes a fer bon escrits

Descripció

L'objectiu d'aquest curs és presentar una sèrie de propostes pràctiques i crear situacions encaminades a treballar la comprensió, la producció i la correcció de textos escrits de manera conjunta en el marc competencial.

Objectius

1. Presentar i practicar propostes engrescadores per millorar la comprensió i l’expressió escrites en clau competencial.

1.1. Conèixer estratègies metodològiques que permeten afavorir processos d’escriptura més motivadors, eficaços i productius.

1.2. Compartir i realitzar models didàctics enfocats a diferents tipologies textuals.

2. Proporcionar estratègies i eines per a l’avaluació i la correcció de l’escrit.

3. Consolidar les estratègies didàctiques que ja s’estiguin desenvolupant i definir-ne de noves de cara a futures actuacions.

4. Analitzar i dissenyar seqüències didàctiques competencials que afavoreixin el treball de  la comprensió i l’expressió del text escrit.

Continguts

 • La comprensió i expressió del text escrit. Un model integrat.
 • La motivació, el lloc, el moment de l’escriptura.
 • El rol de l’expert i de l’aprenent.
 • Creences del professorat.
 • Propostes didàctiques i materials per treballar diferents tipologies textuals.
 • La programació en clau competencial.
 • L’avaluació i la correcció del text escrit:
  • Aspectes a tenir en compte (què, com,  quan, de quina manera...).
  • Propostes eficients de correcció a l'aula.

 

Metodologia

Es tracta d’un curs eminentment pràctic. Es viuran, des de la pròpia experiència com alumne i com a professor,  propostes de treball competencial del text escrit i de la correcció per aplicar a l’aula. També s’intercanviaran i s’incorporaran plantejaments dels participants per tal dinamitzar i enriquir el treball conjunt.

Destinataris: Mestres de primària i secundària

Formació: Marta Rovira Llobet

Places: 25

Hores: 30 hores (21 hores presencials  i 9 de treball personal)

Calendari i horari: 25, 26, 29 i 30 de juny;  1, 2  i 3 de juliol,  de 15.30 h a 18.30 h

Lloc: Aula 1006. Edifici de Migdia I. Universitat de Barcelona. Campus de Mundet.                                                                                     

Preu: 70 €

Inscripció

Del 4 de maig al 18 de juny

Per Internet: Matrícula tancada

Informació i/o consultes

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments