Flipped Classroom i eines digitals 2.0

Descripció

Curs adreçat al professorat de primària, secundària i formació professional i a formadors d’àrees diverses que vulguin conèixer noves eines digitals per utilitzar dins l’aula i iniciar-se, de manera col·laborativa, en el concepte de “flipped classroom”o “classe inversa”. Les eines digitals que es treballen durant el curs ressegueixen les fases de les metodologies formatives actives i reflexives.

Objectius

Si tenim en compte la ràpida actualització de les eines digitals existents, considerem molt important, tant la posada al dia de les actuacions del professorat i els formadors com les eines que tenim a l’abast del món 2.0, entès com a interactiu, constructiu i creador de noves estructures de coneixement.

Per aquest motiu, pretenem que els assistents assoleixin:

  • Els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries en l’ús de les eines digitals adequades a cadascuna de les fases dels processos propis de les accions formatives basades en la reflexió sobre la pràctica i la interacció constructiva.
  • Iniciar-se en la modalitat “flipped clasroom” o “classe inversa” mitjançant la descoberta d’eines digitals que permeten treballar-la

 

Continguts

SESSIÓ 1. Presentació i reflexions inicials. Experiències prèvies. Creació de comunitats.

El concepte “flipped clasroom” o “classe inversa”com a model de treball actiu i reflexiu. Fases i objectius del treball “flipped”. Aclariments metodològics.  Eines digitals 1 (Padlet, Glogster i Blocs XTEC)

SESSIÓ 2. Eines digitals per fomentar la interacció constructiva.

Coconstrucció de coneixements. Ús dels dispositius mòbils com a eines dins l’aula. Eines digitals 2 (Blogger, Kahoot, Audioboom, Aurasma ( realitat augmentada) i Codis QR)

SESSIÓ 3. Recull d’aportacions individuals i grupals per a la construcció de coneixement i per a la presentació de la teoria. Eines digitals 3 (EdPuzzle, Socrative, Educamon,  Prezi, Popplet, Pinterest)

SESSIÓ 4. Instruments d’autoavaluació i d’avaluació compartida.

Recull d’evidències dels aprenentatges de la formació i de la transferència dels aprenentatges a les aules. Eines digitals 4 ( Google formularis i aprofundiment de les eines digitals tractades en la sessió anterior)

SESSIÓ 5. Cloenda. Presentació i compartiment dels projectes. Reflexions finals

Projecte

Durant el curs, les persones participants, han d’anar elaborant un portafoli digital o una unitat didàctica, pensada amb el model “flipped”, utilitzant, entre d’altres, les eines digitals treballades.

Metodologia

L’enfocament del treball estarà basat en la reflexió sobre la pròpia pràctica i la interacció constructiva. Es treballarà simultàniament en tres aspectes, el pedagògic, el didàctic, i el tecnològic, aprofundint en el món digital interactiu 2.0 i la modalitat “flipped clasroom”

Destinataris

Professorat de primària, secundària, batxillerat, formació professional i formadors d’àrees diverses, amb coneixements inicials de les TAC a l’aula i amb inquietud o curiositat pel pas al món 2.0 i l’ús del model “flipped clasroom” en la tasca docent.

Formació

Lluís Casas i Jordi Abril

Calendari i horari

1, 2, 3, 6 i 7 de juliol, de 9 a 13 h

Hores

30 hores (20 hores presencials i 10 hores no presencials de dedicació al projecte final).

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les hores presencials i lliurament del projecte

Places: 20 places

Lloc: Aula 2101. Edifici de Migdia I. Universitat de Barcelona. Campus de Mundet.      

Període d’inscripció

Del 4 de maig al 18 de juny

Preu:  70 €

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

Icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

 

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments