Visió fotogràfica i llenguatge visual

Presentació

Visió fotogràfica i llenguatge visual és un curs que està plantejat com una constant reflexió cap a la construcció creativa d’imatges fotogràfiques, i que parla sobre el comportament dels nostres ulls, el nostre cervell i el nostre cor davant del món que ens envolta i que volem fotografiar.

Al llarg del curs es fa un recorregut pels temes més importants referits a la percepció visual i a la mirada fotogràfica, i s’aporten punts de suport visuals per a la construcció i el llenguatge de la imatge, amb la finalitat que els assistents puguin arribar a desenvolupar tant el seu propi pensament visual com la seva capacitat creativa en la construcció de fotografies.

Parlarem de la fotografia com a mitjà d’expressió per explicar històries, per mostrar sentiments o per transmetre emocions. Explicarem com es construeixen les imatges, com es relacionen entre si els diferents elements que les componen, per aprendre a mostrar tot allò que desitgem transmetre amb les imatges. Educarem, també, la nostra mirada a través de la visió dels grans fotògrafs de la història, treballant per seleccionar el món a través d’aquesta visió, i usant-la com a principi del nostre procés de llenguatge i de creació visual.

Ens trobem plenament submergits en el segle XXI, el segle de la imatge, on tot pot ser mirat sense ser vist, on cada persona consumeix diàriament milers d’imatges, a la mateixa velocitat que les devora i les esborra de la seva memòria. Avui són aquestes imatges les que, sense adonar-nos-en, ens forcen a veure el món a la seva manera, plenes de símbols i d’icones que l’expliquen, el defineixen o el distorsionen.

A través d’aquest curs, proposem un coneixement i un aprenentatge rigorós de la fotografia entesa com a llenguatge visual, partint de la pròpia visió fotogràfica de cada assistent i com a mitjà d’expressió conceptual, que permeti, més que mai, mostrar el món que ens envolta, els seus espais, els seus símbols, les seves icones i les seves persones.

El món vist i fotografiat per cadascun de nosaltres.

Objectius

Analitzar i estudiar els processos de percepció i els codis de visió aplicats a la fotografia.

Aprendre els processos de construcció creativa d’imatges, des del punt de vista significatiu i psicològic, amb les eines pròpies de la fotografia.

Entendre la fotografia des del punt vista creador, com a receptor, i com un llenguatge dins del món de l’art i la comunicació.

Fer un recorregut per la història de la fotografia com a referent artístic, estètic i documental.

Programa

1. La mirada fotogràfica

Introducció. De què tracta la fotografia?

Codis de visió

Lleis de la percepció. Teoria de la Gestalt

Maneres de veure. Interpretar la mirada

La mirada explicada. Buscant la nostra pròpia mirada

2. La construcció de la imatge

Actitud i creativitat

La forma de les idees

Pensar la fotografia

Construir la fotografia

El visible i l’invisible

Construir en blanc i negre. La llum

Construir en color. El color de la llum

Psicologia del color

3. El llenguatge visual  

Què és el llenguatge visual?

Fonaments del llenguatge visual

L’studium i el punctum

Eines del llenguatge visual

Sintaxi visual

Narrativa visual

Estètica fotogràfica

4. La visió de la història  

Orígens

Mirades històriques (1). Els pares de la fotografia

Mirades històriques (2). Els grans mestres

Mirades històriques (3). Els nostres contemporanis

5. Exercicis visuals i de construcció fotogràfica

Metodologia de treball

Al llarg de les diferents sessions s’exposen i es desenvolupen els continguts del curs en forma de classe magistral.

Al final de cada capítol, les reflexions i aportacions dels assistents es posen en comú amb la finalitat d’avançar en el desenvolupament i comprensió dels continguts.

L’última part del curs consisteix en una sèrie d’exercicis pràctics que tenen a veure amb els temes tractats. Per exemple, exercicis de percepció, de discriminació visual, de visualització, de construcció, etc. Els assistents poden dur a terme aquests exercicis sense grans materials tecnològics. N’hi haurà prou amb un telèfon mòbil amb càmera o una petita càmera compacta.

Professor: Gabriel Brau Gelabert. Fotògraf professional i docent. Membre del grup SPEVP

Destinataris

Professorat de tots els nivells educatius. També hi poden assistir professorat i estudiants avançats de fotografia, arts visuals o belles arts, i professionals del món de les arts visuals, la imatge o el disseny.

Material

Per als assistents: material per prendre anotacions i telèfon mòbil o càmera per als exercicis de la part pràctica.

Durada: 30 hores

Calendari i horari: dies 1, 2, 3, 6, 7 i 8  de juliol, de 9.30 a 13.30 h; dies 9 i 10 de juliol, de 9.30 a 12.30 h

Lloc: Aula 2201. Edifici de Migdia I. Universitat de Barcelona. Campus de Mundet.      

Places: 25

Període d’inscripció: del 4 de maig al 18 de juny

Preu:  90 €

Inscripció per Internet: Matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

 

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

 

 

 

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments