Taller de física de partícules – Edició per a professors

Destinataris: professorat de ciències experimentals en exercici, en els nivells d’educació secundària i batxillerat.

Data: divendres 21 de març de 2014

Lloc: Aula Magna de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona (Diagonal, 647)

Preu

 • Sessió del matí: 15 euros
 • Sessió de la tarda: 5 euros
 • És possible inscriure’s a una sola sessió o a les dues

Programa provisional

MATÍ. TALLER DE FÍSICA DE PARTÍCULES (impartit per la Facultat de Física)

 • 9.00 - 9.20 h       Benvinguda del degà
 • 9.20 - 10.20 h     Xerrada: «Introducció a la física de partícules»
 • 10.20 - 11.00 h Xerrada: «Tècniques de detecció de partícules»
 • 11.00 - 11.30 h Cafè i esmorzar (inclòs en el preu)
 • 11.30 - 11.50 h Introducció a l’exercici pràctic
 • 11.50 - 13.30 h Exercici pràctic a les sales d’informàtica
 • 13.30 - 14.00 h Discussió sobre els resultats

 

DINAR 14.00 - 15.00 h (no inclòs en el preu; a la Facultat hi ha restaurant i zona de pícnic)

 

TARDA. TALLER: ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES BASAT EN LA INDAGACIÓ (ECBI) (impartit per la Facultat de Pedagogia)

 • 15.00 - 16.00 h Introducció a la metodologia de l’ECBI: els elements més significatius i les competències que es treballen a través d’aquests mètodes
 • 16.00 - 17.00 h La física de partícules i la societat: recerca i innovació responsable a l'escola

Més informació:

Període d’inscripció

Del 22 de novembre de 2013 al 13 de març de 2014

Inscripció

Per Internet:  www.ub.edu/ice

Places: 80

Informació

www.ub.edu/ice
icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UB tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquestes activitats cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments