Digitalització al sector dental: Sistemes CAD/CAM | ICE. Institut de desenvolupament professional

Digitalització al sector dental: Sistemes CAD/CAM

Descripció

El curs presentarà els coneixements per entendre la digitalització en el sector dental

Objectius

Conèixer els continguts teòrics

Conèixer els elements de disseny CAD i programació CAM

Conèixer diferents tipus de màquines, nous materials i noves formes de fabricació

Continguts

  • Introducció al CAD/CAM
  • Escanners dentals
  • Disseny CAD
  • Programació CAM
  • Metodologia de treball amb CAD/CAM (workflow)
  • Nous materials
  • Noves tecnologies

Metodologia

Teòrica i una part pràctica amb disseny CAD.

Destinataris

Professors de la Família de Sanitat, del CGS de Pròtesi Dental

Persones formadores

Martín González - Especialista en sistemes CAD/CAM per al sector dental.

Perfil linkedin: https://www.linkedin.com/in/martingz/

Rafael Jaén Gutiérrez - Pròtesic dental amb mes de 2 anys d’experiència en sistemes CAD/CAM.

Perfil linkedin: https://www.linkedin.com/in/rafaeljaenjr/

Rafael Jaén Calzado – Pròtesic dental amb mes de 30 anys d’experiència i mes de 10 anys en sistemes CAD/CAM. Gerent i director tècnic en Zirconart Dental CAD/CAM i Dencadigi Dental 3D Consulting

Perfil linkedin: https://www.linkedin.com/in/rafajaen/

Calendari i horari: 1, 5, 12, 15, 19 i 22 de setembre de 2017, de 15 a 20 h

Hores: 30 h

Requisits de certificació: assistència al 80% de les hores presencials 

Places: 15

Lloc: Institut Salvador Seguí de Barcelona. En la mida del possible, un dia s’anirà a les instal·lacions de Dencadigi per veure màquines de fressat.

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Inscripció: del 10 de maig al 5 de juny de 2017

Per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments