Comerç electrònic i màrqueting digital

Descripció

El curs plantejarà les noves estratègies digitals de les empreses de comerç electrònic, així com les eines que fan servir tant en el pla de màrqueting digital com per avaluar el retorn de les accions fetes en aquest entorn.

Objectius

Conèixer els fonaments de les estratègies digitals per crear la proposta de valor al voltant de la qual s’estructura el model de negoci d’una botiga virtual o empresa que utilitza el comerç electrònic.

Disposar d’una guia pràctica amb tots els aspectes operatius d’una botiga en línia.

Estructurar el disseny del pla de màrqueting associat al llançament comercial.

Introduir-se en l’analítica web i conèixer els principals usos de l’eina Google Analytics.

Mesurar el retorn de les accions de màrqueting digital i mitjans socials.

Avaluar l’evolució i la consecució dels objectius del comerç electrònic.

Fer una configuració bàsica d’una botiga virtual amb l’aplicatiu Prestashop.

Realitzar les funcions comercials bàsiques de la botiga virtual (penjar productes, canviar la disposició, modificar els continguts, gestionar comandes, descomptes, etc)

Assolir, com a docents, eines pràctiques per poder conceptualitzar i avaluar pràctiques per als alumnes.

Continguts

26 de juny. Sessió 1  Comerç electrònic – Estratègia i operacions (5 hores)

Professor: Kim Ruiz

 • Tipus de comerç electrònic
 • Estratègia digital
  • Captació, conversió i fidelització
 • Fases d’un projecte de comerç electrònic
 • Conceptualització
  • Model de negoci
  • Proposta de valor
 • Disseny d’una ecommerce
  • Domini (marca versus contingut)
  • Estructura i aspecte visual
  • Model logístic i selecció de l’operador
  • Mitjans de pagament
  • Mecanismes i recursos per a l’atenció al client
  • Aspectes legals
  • Plataforma de desenvolupament

27 de juny. Sessió 2

de 16 a 18h Comerç electrònic i vendes on line – Règim jurídic

Professora: Esther Arroyo

 • Què és on line? Pàgines web, correu electrònic, mòbils, tabletes, whatsapp.
 • Qui resulta jurídicament protegit on line pel dret de la Unió europea? Contractes C2C, B2C, B2B.
 • Quan s’entén feta una oferta on line? Distinció amb la invitatio ad offerendum
 • Especificitats del comerç on line
 • Deures d’informació del venedor
 • Deure del venedor d’enviar avís de rebuda de la comanda del client
 • Dret del consumidor a desistir del contracte
 • Ticking Boxes
 • Règim legal de la manca de conformitat dels productes (garantia legal)
 • Reparació / Substitució del bé
 • Rebaixa del preu /Resolució del contracte
 • Indemnització de danys
 • La garantia convencional
 • Enviament off line dels productes adquirits on line
 • Lliurament morós
 • Risc de pèrdua o deteriorament

de 18,20 a 21h Instal·lació de programari per treballar la botiga virtual

Professor: Antoni Torné

Els assistents hauran de portar el seu ordinador en aquesta sessió

 • Quina instal·lació podem fer per treballar, la botiga virtual, a l’aula. Avantatges i inconvenients.
 • Instal·lació via web versus Instal·lació com a Servidor Local.
 • Realització de la instal·lació.

28 de juny. Sessió 3. El pla de màrqueting digital (5 hores)

Professor: Kim Ruiz

 • Espais digitals
  • Propis, pagats i guanyats
 • El pla de màrqueting digital
  • Objectius
  • Audiència
  • Canals
  • Pla d’acció. Accions Push i Pull
  • Anàlisi i resultats

3 de juliol. Sessió 4. Publicitat digital (5 hores)

Professor: Kim Ruiz

 • Paràmetres: CPC, CPM, CPL, CPA
 • Search (SEO i SEM)
 • Display
 • Social
 • Email
 • Afiliació
 • Remarketing
 • Mobile

4 de juliol. Sessió 5. Google AdWords i Analytics (5 hores)

Professor: Kim Ruiz

 • La plataforma de publicitat Google Adwords
 • Campanyes SEM
  • Estructura
  • Selecció paraules clau
   • Nivell de qualitat
  • Landing pages
  • Pressupost
 • Introducció a l’analítica web
 • Google Analytics

5 de juliol. Sessió 6. Creació i gestió de la botiga virtual (5 hores)

Professor: Antoni Torné

 • Configuració inicial d’una botiga virtual, mitjançant l’aplicatiu Prestashoop
  • Definir l’idioma per defecte i habilitar la botiga en aquest idioma.
  • Definir el país per defecte i habilitar les unitats de pes i distància de la zona.
  • Incloure la possibilitat de pagar només amb euros.
  • Comprovar que tenim creades les opcions d’IVA.
  • Configurar les formes de pagament.
  • Canviar les preferències per poder fer la compra només amb una pantalla.
 • Incloure els productes i classificar-los.
  • Crear una nova categoria.
  • Crear subcategories dintre la categoria creada.
  • Crear  productes. Incloure  segones imatges als productes.
 • Gestionar les comandes que rebem.
  • Donar d’alta clients, grups de clients.
  • Crear un grup de descompte.
  • Assignar les formes de transport.
  • Fer una comanda com a clients, i fer-ne el seguiment.
 • Gestionar els descomptes i altres accions per aconseguir millorar les vendes.
  • Incloure un dte. a alguns productes.
  • Canviar la configuració d’algun producte per permetre fer comandes en productes que no estiguin en estoc.
  • Aplicar un val descompte per a que no paguin el cost d’enviament les primeres comandes en algun producte.
 • Modificar les dades de la web que s’han donat per defecte, el seu aspecte i els diferents mòduls.

Metodologia

Classes teòriques amb un enfocament molt pràctic, en les quals es tindrà en compte com el professorat pot traslladar els coneixements adquirits als seus alumnes.

Sessions teòrico-pràctiques orientades a la resolució d’una activitat concreta o a aprendre a utilitzar una eina determinada i a la instal·lació i coneixement de l’aplicatiu Prestashop.

Destinataris

Professorat que ha de treballar continguts relacionats amb les noves estratègies digitals de les empreses per comunicar i difondre els seus productes i projectes. Preferentment de la família professional de Comerç i màrqueting.

Persones formadores: Kim Ruiz i Antoni Torné i Esther Arroyo

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar

Hores: 30 h

Places: 30

Requisits per a la certificació

Assistència al 80% de les hores presencials.

Calendari i horari: 26, 27 i 28 de juny de 2017, de 16 a 21 h;  3, 4 i 5 de juliol, de 16 a 21 h

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Inscripció: del 10 de maig al 5 de juny de 2017

Per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments