Planificació i mitjans publicitaris

Descripció i objectius

El coneixement dels mitjans de comunicació, com a canal de transmissió de missatges publicitaris, resulta indispensable per a qualsevol professional de la publicitat, independentment de l’àrea en què treballi.

Aquet curs pretén oferir una amplia i a la vegada profunda imatge de la realitat dels mitjans, i el coneixement bàsic de les audiències en els diferents mitjans.

Continguts

BLOC 1

 1. Els mitjans publicitaris
 2. Target group
 3. Els subjectes publicitaris
 4. Objectius dels mitjans
 5. Mitjans
 6. Mitjans no convencionals
 7. Construcció de plantilles per a mitjans
  1. Aclariments
  2. Productes
  3. El mercat
  4. La publicitat
  5. La planificació

BLOC 2

 1. Investigació de mitjans
 2. Investigació de les inversions publicitàries: InfoAdex
 3. Estudi general de mitjans (EGM)
 4. Investigació de mitjans gràfics: TTB, FRY, AIR, OJD, SIMM, etc.
 5. Investigació de la ràdio: EGM, Radio XXI
 6. Investigació de cine i exterior
 7. Investigació d’audiències de TV: Sofres, AM, panell d’audímetres
 8. Investigació d’audiències d’Internet: AIMC, NNR, MM, NV, etc.
 9. Tasca de planificació de mitjans
 10. Control de l’execució del pla de mitjans

Bibliografia

GONZALEZ LOBO, M.A.; CARRERO LÓPEZ, E. Manual de planificación de medios. Madrid: Editorial ESIC, 2008. ISBN: 9788473565233.

JAUSET J. A. La investigación de audiencias en TV. Fundamentos estadísticos. Barcelona: Ed. Paidós, 2000. ISBN: 9788449309045.

PERLADO LAMO DE ESPINOSA, M. Planificación de medios de comunicación de masas. Madrid: McGraw Hill, 2014. ISBN 9788448142100.

PEREZ-LATRE, F. J. La publicidad y los medios. Pamplona: Eunsa, 2011. ISBN 9788431327637.

Webgrafia

AIMC http://www.aimc.es

InfoAdex http://www.infoadex.es/

Kantar Media http://www.kantarmedia.com/es

Zenith Optimedia http://www.zenithoptimedia.com

Introl http://www.introl.es

IAB Spain http://www.iabspain.net/

Metodologia

Des d’una part teòrica, bàsica per entendre el llenguatge publicitari i dels mitjans en general, es buscarà generar dinàmiques de grup, per jugar amb tots aquets conceptes i aprendre a crear un pla de mitjans.

Destinataris

Professorat de la família de Comerç i Màrqueting, especialment del CGS de Màrqueting i Publicitat

Formador: Fernando Lucena

Calendari i horari

 • 27 i 28 de juny, de 16 a 21 h
 • 3, 4, 5 i 6 de juliol, de 9 a 14 h

Hores: 30

Requisits de certificació: assistència al 80 % de les hores presencials 

Places: 30

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Inscripció: del 10 de maig al 5 de juny de 2017

Per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments