Wearables aplicades a l’entrenament cardiovascular i a l’entrenament de la força

Curs anul·lat
Descripció

L’esport és una pràctica que cada cop està més de moda en la societat actual. Així doncs, el món de les aplicacions s’ha posat al dia i ens ofereix diverses opcions per tal de poder practicar diferents activitats esportives.

Objectius

 Conèixer noves eines amb aplicació directa a l'entrenament cardiovascular i l'entrenament de força.

Continguts

  1. Introducció: Per a què l'entrenament cardiovascular? Per a què l'entrenament de força?
  2. Com realitzar l'entrenament cardiovascular per aconseguir objectius? Com realitzar l'entrenament de força per aconseguir objectius?
  3. Definició i control de la intensitat per a l'entrenament cardiovascular. Definició i control de la intensitat per a l'entrenament de força
  4. Programari de control Antropomètric
  5. Dispositius per al mesurament de la freqüència i variabilitat cardíaca i la seva aplicació a l'entrenament de la resistència
  6. Programari per a la valoració de l'ADM
  7. Dispositius i eines de control a les sales de fitness
  8. Apps
  9. Aplicacions pràctiques per a l'entrenament: utilització de dispositius optoelectrònics

Destinataris: professorat de la Família d’Activitats Físico esportives

 Formador: Marc Muñoz

Calendari i horari: 15 de juny, de 10 a 14 h i de 15 a 17 h;  16 de juny, de 10 a 14 h

Hores: 20 h, de les quals 10 h són presencials i 10 h en campus virtual

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les hores presencials i participació en les activitats del campus virtual.

Places: 25

Lloc: Institut Vall d’Hebron. Pg. de la Vall d’Hebron, 93-95, 08035 Barcelona

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Informació i/o consultes

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments