Com flippejar FOL

Descripció

En aquest taller es proposa aplicar la modalitat de classe inversa (flipped classroom) al mòdul de  Formació i Orientació Laboral (FOL). Es mostraran diversos recursos, com ara vídeos que podem trobar a la xarxa o que vulguem confeccionar nosaltres.

Les persones que participin en aquest curs hauran de construir propostes d’activitats didàctiques integrant els recursos i serveis que ja utilitzen amb altres de nous, després d’identificar-los i analitzar-los en funció de les matèries i els nivells educatius en els quals treballen, amb la finalitat última d’experimentar amb aquesta modalitat a l’aula.

Objectius

 • Conèixer el model de classe inversa (flipped classroom) i les seves diferents adaptacions, i també els seus avantatges i inconvenients.
 • Analitzar el rol del professorat i el paper de l’alumnat.
 • Analitzar experiències d’èxit realitzades amb aquesta metodologia.
 • Experimentar amb les aplicacions i els continguts educatius digitals.
 • Crear un vídeo sobre la unitat didàctica escollida a través d’un editor de vídeo (Camtasia Studio, Screencast-O-Matic i Moovly).
 • Estructurar una unitat didàctica mitjançant la metodologia de la classe inversa.
 • Elaborar un projecte de classe inversa orientat a un tema curricular del mòdul de FOL.
 • Dissenyar una rúbrica d’avaluació de l’activitat proposada.

Continguts

Sessió1:

 • El model de classe invertida o flipped classroom: concepte, àmbits d’aplicació, avantatges i inconvenients
 • Planificació d’una activitat formativa de FOL per aplicar-hi el model de classe inversa

Sessió2:

 • Cerca de fonts disponibles a la xarxa, anàlisi dels materials trobats i adaptació d’aquests materials, si cal, per a la classe inversa de l’àrea de  FOL que es prepararà
 • Experimentació amb les eines de generació de continguts per a la realització de materials multimèdia propis
 • Creació d’un petit vídeo tutorial i un qüestionari sobre la unitat didàctica de FOL

Sessió 3:

 • Redissenyar d’una activitat proposada de FOL amb els recursos treballats sobre classe inversa
 • Recopilació dels recursos en el webmix Symbaloo
 • Disseny de l’avaluació de l’activitat a través de rúbriques

Convé que les persones que assisteixin al curs, portin  uns auriculars amb micro  

Formació: Josep Farreny

Destinataris

Professorat de formació professional de l’àrea de Formació i Orientació Laboral

Calendari i horari

4, 5, i 6  de juliol de 2016, de 9 a 14 h

Hores: 20 hores (15 hores presencials + 5 hores de treball personal)

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les sessions i la realització de les tasques no presencials elaborant material sobre la unitat didàctica a treballar durant el taller.

Places: 20

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, 1a planta. Aula 2102.

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Inscripció: del 2 al 26 de maig de 2016

 • Per Internet: Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments