Acció tutorial a l'FP

El curs vol treballar el sentit de l’acció tutorial al cicles formatius així com aportar coneixements teòric-pràctics per portar-la a terme i poder confeccionar un PAT que doni resposta a les necessitats tutorials de l’aula.

Objectius

  • Propiciar la reflexió sobre el sentit de la tutoria
  • Aportar eines per a l’acció tutorial
  • Realitzar una proposta d’acció tutorial d’aula per el curs vinent

Continguts

  • Introducció i reflexió sobre el sentit de l’acció tutorial
  • Model sistèmic, comunicació i educació emocional
  • Mentoria i coaching educatiu
  • Pautes per a la construcció d’un PAT
  • Eines per a la realització a l’aula del  PAT
  • L’avaluació del procés tutorial: full de valoració i seguiment PAT
  • Avaluació del curs

Metodologia

La metodologia  alternarà la pràctica i la teoria, on es demanarà la participació activa dels assistents

Formadors

Ruth Salvador Chinchilla

Antoni Giner Tarrida

Destinataris

Professorat tutor  de Formació professional . Tindrà preferència el professorat de l’institut  Guillem Catà de Manresa.

Requisits de certificació

Assistir al 80% de les hores presencials i el lliurament del treball del curs.

Hores: 25 hores. 20 són presencials i 5  no presencials, que es destinaran a la realització d’un treball de síntesis del curs.

Calendari i horari

4, 5, 6, 7 de juliol de 9 a 14h

11 de juliol, data límit per lliurament del treball

Lloc/recursos

Institut  Guillem Catà de Manresa . Es precisarà aula gran amb cadires mòbils, projector, ordinador, altaveus i internet

Places: 20

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Inscripció: del 2 al 26 de maig de 2016

Per Internet: Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments