Taller: Fem un CANVAS? | ICE. Institut de desenvolupament professional

Taller: Fem un CANVAS?

Descripció

Aquest taller pretén posar a la pràctica el mètode de generació de models de negoci CANVAS, dels autors A. Osterwalder i Yves Pigneur . Aquesta metodologia permet  fer una reflexió de nivell estratègic de manera simple, eficaç i eficient. De manera molt visual i pràctica, ens permet analitzar on som i saber cap a on volem anar.

Objectius

a) Introducció al model de negoci i conceptualització del mètode CANVAS.

b) Com planificar i dinamitzar un sessió CANVAS.

c) Recursos que ens poden ajudar: LeanCanvas.com

d) Dur a terme una sessió CANVAS.

Continguts

1. Concepte de model de negoci i la seva utilitat.

2.  CANVAS:  una opció visual i pràctica.

3.  Els segments o blocs d’aquest model.

4  Exemples pràctics.

5.  Com planificar i dinamitzar una sessió CANVAS.

6. El “nostre” CANVAS.

Persona formadora

Josep Farreny Vilar, professor de Formació Professional de l’escola Joviat de Manresa

Metodologia

Curs en format taller per fomentar el treball en grup, l’esperit col·laboratiu i la creativitat dels assistents.

Destinataris

Docents que desenvolupin el mòdul transversal Empresa i Iniciativa emprenedora de qualsevol família professional de Formació Professional

Calendari i horari : 3 i 4 de juliol,  de 9 a 14 h

Hores: 10 h

Requisits de certificació: Assistir al 80% de les hores presencials i desenvolupar una sessió CANVAS

Places:  15

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia. Aula 2201

Preu

Curs subvencionat i gratuït

Informació

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Inscripció

Del 21 de maig al 4 de juny

Per Internet

http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?...

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

 

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments