CODIFICACIÓ AMB CIM-10-MC/PCS: adaptant el present, preparant el futur

Descripció

Segons ha informat el Ministeri de Sanitat, el Consell Interterritorial, del Sistema Nacional de Salut, ha acordat recentment adoptar la CIM-10-MC/CIM-10-PCS com a estàndard de codificació clínica als centres hospitalaris de tot l’Estat espanyol. Per tant, és imprescindible introduir aquesta nova classificació als centres docents que imparteixen el cicle formatiu de Documentació Sanitària, per poder iniciar els alumnes, en el pròxim curs acadèmic 2014-2015, en el seu ús.

Objectius

Introduir la formació en CIM-10-MC (diagnòstics) i en CIM-10-PCS (procediments), per emprendre la transformació de la CIM-9-MC a aquesta nova classificació.
Aplicar aquesta nova normativa a casos pràctics.

Continguts

1. Introducció a la CIM-10-MC (diagnòstics)

2. Introducció a la CIM-10-PCS (procediments)

3. Normativa i exercicis CIM-10-MC i CIM-10-PCS

4.  Normativa i exercicis CIM-10-PCS

5.  Explotació de les dades clíniques

Destinataris

Tindrà preferència el professorat de la família de Sanitat que imparteix el C3 de codificació de dades clíniques i no clíniques i el C4 d’explotació i validació de bases de dades del cicle de Documentació Sanitària.

Formació

Víctor Armenta Sánchez. Cap de Documentació i Arxiu de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant

Hores

30 hores, 20 de presencials i 10 de no presencials, que es destinaran a fer els exercicis que es plantejaran durant les sessions presencials

Calendari

Sessions presencials: 18 i 25 de juny , 4 de setembre, 9 d’octubre i 6 de novembre, de 16 a 20 h

Requisits de certificació

Assistir al 80 % de les hores presencials i lliurar les tasques encomanades durant el curs

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet.  Edifici Ponent. Aula d’informàtica 1306

Places: 30

Preu:  Curs subvencionat i gratuït

Informació

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Inscripció

Del 21 de maig al 4 de juny

Per Internet

http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?...

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments