Comunicació i màrqueting 2.0

Descripció

El curs plantejarà les noves estratègies de comunicació en línia i també les noves habilitats i els processos per afrontar la transformació del màrqueting com a resultat de l’efecte de les xarxes a Internet.

Objectius

 • Dissenyar solucions de negoci als webs i a les xarxes socials.
 • Avaluar l’evolució i la consecució d’objectius d’un lloc web.
 • Corregir errors de disseny i d’usabilitat web.
 • Millorar el rendiment del web i dels espais socials.
 • Mesurar el retorn de les accions de màrqueting digital i dels mitjans socials.
 • Conèixer les principals tipologies de comerç electrònic i els fonaments de les estratègies digitals per crear la proposta de valor al voltant de la qual s’estructura el model de negoci d’una empresa de comerç electrònic, i disposar d’una guia pràctica amb tots els aspectes operatius que cal tenir en compte a l’hora de crear i llançar una botiga en línia.
 • Introduir-se en l’analítica web i conèixer els principals usos de l’eina Google Analytics.
 • Conèixer els principis de les estratègies de comunicació en línia per difondre projectes web, la gestió de comunitats en línia i les principals eines de monitorització i mesurament de resultats.
 • Aprendre a conceptualitzar accions amb influencers (influenciadors) i conèixer accions de responsabilitat social corporativa.
 • Dotar els docents d’eines pràctiques perquè puguin conceptualitzar pràctiques per als alumnes i avaluar-les.

Continguts

Sessió 1. Màrqueting digital (4 h)
Professor: Kim Ruiz
Data: dilluns 30 de juny

 • Web com a eina de negoci
  • Tipologies web: comunicació, comerç electrònic
  • Objectius: captació, conversió, fidelització
 • Fonaments del màrqueting digital
  • Canals: Display, Search, Social i Mobile
  • Paràmetres: CPC, CPA, CPL, CPM, CAC, LTV, percentatge de conversió
  • Mitjans: contingut, Search Engine Marketing (SEM), Social Ads, màrqueting a través del correu electrònic, plataformes d’afiliats, referals, link building
 • Disseny de campanyes SEM per AdWords
  • Comptes: únic, My Client Center
  • Estructura: campanya, grups d’anuncis, anuncis, paraules clau
 • Disseny: paraules clau, anuncis, segmentació, pàgines de destí

Sessió 2. Comerç electrònic: com crear una botiga en línia (4 h)
Professor: Kim Ruiz
Data: dimarts 1 de juliol

 • Tipologies de comerç electrònic
  • Retailers (detallistes) tradicionals
  • Pure players
  • Marketplaces (mercats web)
 • Estratègia digital
  • Procés de decisió
  • Moments de connexió
  • Objectius
   • Captació
   • Conversió
   • Fidelització
 • Fases d’un projecte de comerç electrònic
  • Concepte
  • Disseny
  • Desenvolupament
  • Llançament
 • Proposta de valor
  • Què venem?
 • Audiència
  • Públic objectiu
  • Influenciadors
 • Model de negoci en línia
  • Business Model Canvas
  • Lean Startup
  • El domini
  • Marca vs. continguts
  • Local vs. internacional
 • El procés de compra
 • L’operador logístic
  • Despeses de lliurament
  • Política de devolucions
 • Els mitjans de pagament
  • TPV virtuals
  • Pagaments internacionals
 • El partner tecnològic
  • Plataformes obertes vs. propietàries
 • Llançament del comerç electrònic
  • Google Website Developers
  • Pla de màrqueting digital

Sessió 3. Analítica web i Google Analytics (4 h)
Professora: Gemma Llopart
Data: dimecres 2 de juliol

 • Analítica web
 • Què és l’analítica web i quina importància té
 • Coneixement dels usuaris i presa de decisions
 • Entorns i accions que podem mesurar
 • Estratègia de mesurament: passos a seguir per implementar el mesurament en qualsevol entorn, negoci o projecte
 • Google Analytics
 • Com funciona: galetes (cookies) i comptabilització de visites
 • Configuració bàsica des de la interfície de Google Analytics
 • Configuració avançada: des del codi font d’una pàgina
 • Informes i interpretació de mètriques: quins informes ens proporciona l’eina i com interpretar els resultat

Sessió 4. Estratègies de comunicació 2.0 (4 h)
Professora: Núria Mañé
Data: dijous 3 de juliol

- Estratègies de comunicació 2.0. Com donar a conèixer projectes web a l’era de la comunicació social

- Social Media Plan (pla de mitjans socials):

 • Definició d’equip
 • Anàlisi de presència en línia (client, competència i referents)
 • Objectius, target i definició de plataformes
 • Pla d’accions
 • Documentació
 • Planificació
 • Monitorització, anàlisi de resultats i reorientació estratègica

- Disseny d’accions als mitjans socials

- Casos d’èxit per plataformes

Sessió 5. Community management (gestió de comunitats): dinamització de comunitats en línia (4 h)
Professora: Núria Mañé
Data: divendres 4 de juliol

 • Principis del community management: gestió i dinamització de comunitats en línia
 • Professió: pressupostos i salaris. L’organització d’un departament de social media (mitjans socials). Altres perfils professionals dels mitjans socials
 • Procediments i documents bàsics
 • La figura del community manager (gestor de comunitats). Perfil i funcions
 • Avaluació: eines de monitorització i gestió, KPI i mètriques
 • Gestió de pàgines de Facebook i comptes de Twitter
 • Altres xarxes: Foursquare, Instagram, Pinterest
 • Casos

Sessió 6. Accions amb influenciadors i accions de responsabilitat social corporativa
Data: dilluns 7 de juliol
Accions amb influencers (influenciadors) (2 h)
Professora: Núria Mañé

- Els nous influenciadors en línia

- Bloguers i líders d’opinió a les xarxes socials

- Estratègies i accions amb influenciadors

- Els prescriptors naturals dins les comunitats

- Informes

- Casos

Accions de responsabilitat social corporativa (2 h)
Professor: Ricardo Martín
 

- Introducció a la responsabilitat social corporativa

- Conceptes bàsics

- La comunicació en línia com a eina per posar en valor les iniciatives responsables i sostenibles. Bones pràctiques

- Informes de sostenibilitat a través del 2.0

- Diàleg 2.0 amb stakeholders (parts interessades). Relacions públiques de l’on a l’off

- Casos d’èxit

Sessió 7. Workshop: disseny d’una estratègia i d’un pla d’accions per a social media (mitjans socials) (4 h)
Professora: Núria Mañé
Data: dimarts 8 de juliol

- Elaboració d’un cas pràctic perquè els docents tinguin eines per conceptualitzar pràctiques per als alumnes i avaluar-les.

- Els docents treballaran en grup i exposaran el resultat del seu treball.

Horari: de 16 a 20.15 h

Observacions: Els assistents hauran de portar el seu portàtil o tablet

Destinataris

Tindrà prioritat el professorat de la Família professional de comerç i màrqueting. Pot ser d’interès per al professorat que imparteix continguts relacionats amb l’emprenedoria i la creació d’empresa.

Requisits de certificació: Assistència al 80% de les hores presencials i participació en la sessió de workshop

Hores: 30 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, aula 2302.

Places: 25

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Informació

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Inscripció

Del 21 de maig al 4 de juny

Per Internet

http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?...

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments