Com fer una presentació oral

Descripció

El curs mostrarà estratègies per millorar les habilitats de la comunicació en públic. El professorat podrà posar en pràctic els aprenentatges en la seva actuació docent, però també es podran transferir al seu alumnat, perquè aquestes habilitats afortunadament no són innates, sinó que s’aprenen i són clau en el desenvolupament professional futur de l’alumnat

Objectius principals

 • conèixer claus bàsiques de la comunicació en públic.
 • practicar tècniques i habilitats per assolir més seguretat a l'hora de comunicar.
 • preparar i dur a terme una presentació oral excel·lent.

Continguts

1. Característiques de la bona comunicació.

 • Els reptes de comunicació més importants del professorat.
 • Rúbrica d'autoavaluació per a la comunicació en públic.

2. La "forma" en la comunicació oral.

 • Llenguatge no verbal: mirada; somriure; gestos; postura i ubicació espacial.
 • Llenguatge verbal: volum de veu; velocitat al parlar; vocalització; entonació, pauses; "paràsits".

3. El "fons" en la comunicació oral.

 • El públic i les condicions prèvies.
 • L'objectiu i el missatge central.
 • L'obertura del discurs: la crida a l'aventura, el "bang".
 • El cos: selecció de les idees, estructura, tipus de continguts, l'ordre del discurs; la creativitat en el discurs.
 • El tancament: Conclusions, la crida a l'acció.

4. L'empatia i la seguretat en la comunicació oral.

 • Elements que reforcen l'empatia: imatge, llenguatge, credibilitat.
 • 12 gestos empàtics que el públic agraeix.
 • 10 coses que no hem de fer mai.

5. Els nervis: la por i la seguretat.

 • Estratègies per augmentar la seguretat.
 • "Story Telling" com a estratègia per controlar els nervis.
 • Entrenament creuat en la comunicació oral.
 • Itinerari per preparar-se una presentació.

6. Exercici final de preparació i realització d'una presentació per parelles.

Metodologia

Es tracta d'un curs pràctic, que es porta a terme amb:

 • Exposicions recolzades amb pel·lícules i diapositives.
 • Exercicis individuals i grupals.
 • Gravacions per a l'autoavaluació.
 • Presentacions individuals amb feedback.
 • Tutoria individualitzada.
 • Realització d'una presentació per parelles.

Formadora: Roser Batlle

Destinataris: Professorat de Formació professional

Hores del curs: 25 h, de les quals 20 seran presencials i 5 de treball personal

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, 2a planta. Aula Nova

Places: 24

Calendari i programa

13, 18, 20, 25 i 27 d'octubre, de 9.30 a 13.30 h

13 dijous

18 dimarts

20 dijous

25 dimarts

27 dijous

1. Característiques de la bona comunicació.

2. La forma.

3. El fons.

4. L'empatia.

5. Els nervis.

Preparació de les presentacions orals per parelles.

Presentacions orals per parelles.

Avaluació del curs.

Requisits de certificació

Assistir al 80% de les hores presencials i presentació oral final

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Inscripció: del 2 al 6 d’octubre de 2016

Informació i/o consultes

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments