Pla de formació en idiomes per a la internacionalització de la docència. Adjudicació de places

:: Adjudicació de places ::

:: Dia i hora de les proves de nivell ::

Amb l’objectiu de millorar les competències en llengua anglesa del nostre professorat, us oferim una sèrie de cursos destinats a millorar les destreses tant en llengua escrita com en llengua oral.

Aquests cursos estan adreçats a tot el personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona.

:: Acreditació de nivell:

Les persones interessades en els cursos que puguin acreditar el nivell requerit amb un certificat no anterior al curs 2012-2013, hauran d’enviar còpia de la documentació pertinent a través del correu electrònic (iceformub@ub.edu) abans del dilluns 19 de gener.

Observacions:

Encara que s'hagi realitzat un curs d'anglès a l'ICE, també s'haurà d'enviar el certificat corresponent.
Haver realitzat el curs de Basic skills and tools to teach content subjects in English, atès que no s’analitza en profunditat el nivell de cada participant, no servirà per acreditar nivell.

Si no es pot acreditar aquest grau de competència, caldrà presentar-se a la prova de nivell.

:: Torns de les proves de nivell:

Es pot triar entre una d’aquestes opcions:

28 de gener, a les 9 h
29 de gener, a les 9 h
30 de gener, a les 9 h

Lloc on es realitzaran les proves de nivell: Aula 4.1, Facultat de Filologia (Edifici Josep Carner - Campus Centre)

:: Preinscripció:

El període de preinscripció finalitzarà el dilluns 26 de gener, a les 9 h.

Les places es confirmaran un cop hagin acabat les proves de nivell, abans que comencin els cursos.

En cas que hi hagi més sol·licituds (*) que places disponibles, es procedirà a realitzar un sorteig per assignar les places.

Les persones que tenint el nivell quedin sense plaça, tindran plaça garantida a la propera convocatòria de cursos d’anglès instrumental.

(*) Sol·licituds amb el nivell requerit acreditat, ja sigui amb documentació o bé a través de la prova de nivell.

Cursos de gramàtica de nivell modular

:: Destinataris:

Professorat que desitja activar els seus coneixements d’anglès, tant d’expressió oral i escrita com de comprensió i de gramàtica.

:: Objectius:

El curs és de caràcter general i posa també en pràctica totes les habilitats lingüístiques. Per tant es té en compte l’expressió oral, tot i donant una importància central a la claredat i la precisió en l’expressió escrita, així com als coneixements gramaticals.

Un curs modular equival a mig nivell. El nivell s'assoleix aprovant el segon mòdul.

:: CURSOS:

- Pre-intermediate, mòdul 1 (modalitat en línia!): Equivaldria a una primera meitat d’un 2n curs de l’EIM.
Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 1 de l’EIM de competència en anglès o similar (A1 del MECR).
Hores: 50
Calendari:  De l’11 de febrer al 30 maig

- Pre-intermediate, mòdul 2 (modalitat en línia!): Equivaldria a una segona meitat d’un 2n curs de l’EIM (A2).
Per tal d’accedir al curs cal haver aprovat el primer mòdul o bé accedir-hi a través de prova de nivell.
Hores: 50
Calendari:  De l’11 de febrer al 30 maig

- Intermediate, mòdul 1 (modalitat en línia!): Equivaldria a una primera meitat d’un 3r curs de l’EIM.
Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 2 de l’EIM de competència en anglès o similar (A2 del MECR).
Hores: 50
Calendari:  De l’11 de febrer al 30 maig

- Intermediate, mòdul 2 (modalitat en línia!): Equivaldria a una segona meitat d’un 3r curs de l’EIM (B1).
Per tal d’accedir al curs cal haver aprovat el primer mòdul o bé accedir-hi a través de prova de nivell.
Hores: 50
Calendari:  De l’11 de febrer al 30 maig

- Upper-Intermediate, mòdul 1 (modalitat en línia!): Equivaldria a una primera meitat d’un 4t curs de l’EIM.
Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 3 de l’EIM de competència en anglès o similar (B1 del MECR).
Hores: 50
Calendari:  De l’11 de febrer al 30 maig

- Upper-Intermediate, mòdul 2: Equivaldria a una segona meitat d’un 4t curs de l’EIM (B2.1).
Per tal d’accedir al curs cal haver aprovat el primer mòdul o bé accedir-hi a través de prova de nivell.
Hores: 60
Places: 20
Calendari:  Tots els divendres, del 13 de febrer al 10 de juliol,
de 9 a 12 h
Aula: Campus Centre (PENDENT DE CONFIRMACIÓ)

- Nivell 5, mòdul 1: Equivaldria a una primera meitat d’un 5è curs de l’EIM.
Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 4 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.1 del MECR).
Hores: 60
Places: 20
Calendari:  Tots els divendres, del 13 de febrer al 10 de juliol,
de 9 a 12 h
Aula: Campus Centre (PENDENT DE CONFIRMACIÓ)

- Nivell 5, mòdul 2: Equivaldria a una segona meitat d’un 5è curs de l’EIM (B2.2).
Per tal d’accedir al curs cal haver aprovat el primer mòdul o bé accedir-hi a través de prova de nivell.
Hores: 60
Places: 20
Calendari:  Tots els divendres, del 13 de febrer al 10 de juliol,
de 9 a 12 h
Aula: Campus Diagonal. Aula 34, Facultat de Biologia

Cursos d’anglès de fluïdesa oral:
Oral skills for teaching & research purposes

:: Destinataris:

Aquests cursos estan adreçats al professorat de la UB que desitja practicar l’anglès amb especial èmfasi en les habilitats d'expressió i comprensió orals.

:: Objectius:

L’objectiu principal és treballar l’expressió oral i la comprensió oral dels participants en un context docent i investigador. Els objectius més específics són els següents:

Desenvolupar les habilitats necessàries per fer presentacions orals
Comunicar respostes orals adequades a les preguntes
Participar en les converses quotidianes en contextos acadèmics

:: Continguts:

Introducció a les presentacions acadèmiques
Com estructurar una presentació acadèmica
Ús d'ajudes visuals i exemplificacions
Fer front a les preguntes
Pronunciació

:: Hores:  30

:: Places:  20

:: GRUPS i NIVELLS:

- Oral skills for teaching & research purposes (intermediate level)
Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 3 de l’EIM de competència en anglès o similar (B1 del MECR).
Calendari: Tots els divendres, del 13 de febrer al 5 de juny,
de 12 a 14 h
Aula: Campus Centre (PENDENT DE CONFIRMACIÓ)

- Oral skills for teaching & research purposes (Upper-intermediate level)
Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 4 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.1 del MECR).
Grups, calendari i horaris:

Grup 1:
Tots els divendres, del 13 de febrer al 5 de juny,
de 12 a 14 h
Aula: Campus Centre (PENDENT DE CONFIRMACIÓ)

Grup 2:
Tots els divendres, del 13 de febrer al 5 de juny,
de 10 a 12 h
Aula: Campus Centre (PENDENT DE CONFIRMACIÓ)

- Oral skills for teaching & research purposes (Advanced level)
Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 5 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.2 del MECR).
Grups, calendari i horaris:

Grup 1:

Tots els divendres, del 13 de febrer al 5 de juny,
de 12 a 14 h
Aula: Campus Diagonal. Aula 34, Facultat de Biologia

Grup 2:

Tots els divendres, del 13 de febrer al 5 de juny,
de 10 a 12 h
Aula: Campus Diagonal. Aula B201, Facultat de Farmàcia

:: Enllaç de matrícula cursos gramàtica

:: Enllaç de matrícula cursos fluïdesa

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments