Presentació de les I Jornades de Ioga a l’Educació El ioga a l’educació del s. XXI

Dimecres 18 de novembre, a les 18 h
Universitat de Barcelona
Campus de Mundet
Edifici de Migdia II. Aula 103

PROGRAMA

  • Presentació del GRIE (Grup de Recerca de Ioga a l’Educació) a càrrec de la Dra. Encarna Romero.
  • Experiències de bones pràctiques a càrrec de les Sres. Maruja Rabat i Blanca Franco.
  • Presentació de les Jornades a càrrec la Sra. M. Teresa Lladó.
  • Experiència pràctica a càrrec de la Sra. Anna Vázquez.
  • Precs i preguntes.

Trobareu més informació a:

www.iogaaleducacio-grie.blogspot.com.es
www.ub.edu/ice/

Troba’ns també a les xarxes:                    

Període d’inscripció:  del 28 d’octubre al 16 de novembre

Activitat gratuïta

Inscripció per Internet: Matrícula tancada

Places limitades.

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments