Cultura i dret a la Unió Europea

Descripció

La Càtedra Jean Monnet de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona ofereix el curs Cultura i dret a la Unió Europea amb la finalitat de divulgar el coneixement de la Unió Europea, especialment sobre com ha influït en la vida dels ciutadans europeus la pertinença d’Espanya i Catalunya a la Unió Europea, i com el dret emanat de Brussel·les els ha afectat, dret que ha estat especialment important en relació amb la protecció dels consumidors.

Objectius

  • Proporcionar un enfocament que permeti analitzar com es presenta la Unió Europea en els llibres de text de secundària i què caldria explicar als estudiants.
  • Oferir recursos didàctics i suports addicionals als ensenyants de secundària i batxillerat.
  • Conèixer els drets dels consumidors a la Unió Europea.

Metodologia

Les temàtiques de cada sessió són independents entre sí.

Es proporcionaran materials de suport per treballar i debatre les diferents temàtiques

Calendari i horari

De l’11 al 15 de juliol, de 16 a 19 h, excepte la primera sessió que s’acabarà a les 19.30 h

Programa

Dia 11 juliol: Què és la Unió Europea i com es poden transmetre a l’alumnat el significat i les implicacions d’aquesta organització

Horari:  de 16.00  a 19.30 h

Persones formadores:  Laura Huici / Fernando Guirao

Dia 12 de juliol: Qui és consumidor a la Unió Europea i quins problemes es troba a l’hora de contractar un servei o producte?
Horari:  de 16 a 19 h
Formadora: Esther Arroyo

Dia  13 de juliol: Com s’ha de contractar una hipoteca i quines clàusules són abusives?
Horari:  de 16 a 19 h
Formadora: Miriam Anderson

Dia 14 de juliol: Quins són els drets dels consumidors que contracten en línia béns i serveis?
Horari  de 16 a 19 h
Formadora: Lidia Arnau

Dia 15 de juliol: Si un producte és defectuós: com s’ha de reclamar?
Horari: de 16 a 17.30 h
Formadora: Mònica Navarro

Els litigis entre els consumidors i les empreses. Com s’han de resoldre?
Horari  de 17.30 a 19 h
Formador: Lluís Caballol

Destinataris: Professorat de secundària i batxillerat

Hores: 15

Requisits per a la certificació: Assistència al 80% de les hores de les sessions i participació en les dinàmiques de l’aula.

Places:  40

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, planta 2. Aula Nova.

Preu:  Activitat gratuïta, subvencionada per la Càtedra Jean Monnet

Període d’inscripció: del 25 d’abril a l’1 de juliol

Inscripció per Internet:  Matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Càtedra Jean Monnet de
Dret Privat Europeu UB
Programa Erasmus+ de la
Unió Europea

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments