I will: les fortaleses del caràcter t’ajuden a aconseguir el teu futur ideal

Introducció

Tots els educadors coneixem nois i noies que ens fan patir, que no fan els deures, que sovint responen malament i que no volen col·laborar en allò que organitzem per a ells, que ens donen la culpa de les seves males qualificacions, que diuen que és el grup classe el que es porta malament o, simplement, que els «tenim mania». El més curiós i entendridor de tot això és saber que aquests nois i noies pensen, en el fons, que no són capaços de fer el que els demanem, i que es menyspreen per això; tenen l’autoestima baixa.

I will segueix la idea de l’iniciador de la psicologia positiva, Martin Seligman, el qual va canviar la seva teoria psicològica el dia que va comprendre que la seva tasca com a pare no consistia únicament a corregir els defectes de la seva filla Nikki, sinó a preservar la capacitat innata d’ella per fer-ho. «Es va convèncer que l’educació dels nens és molt més que la correcció dels defectes; es tracta de reconèixer i fomentar els valors» (Vopel, 2003).

Objectius

La formació I will persegueix informar els professors sobre la utilització de les fortaleses de l’alumnat a l’aula.

El coneixement dels punts forts del caràcter serveix a l’alumnat per augmentar la seva autoestima i per reviure la seva pròpia història en termes positius. Així mateix, possibilita que els nois i noies imaginin un futur per a ells basat en les seves fortaleses, és a dir, en els trets que els agraden d’ells mateixos, i que constitueixen els seus punts forts.

La formació per al professorat segueix el mateix esquema que el projecte per a l’alumnat. Es fonamenta en l’autoconeixement i la reflexió, raó per la qual comença creant a l’aula un clima de tranquil·litat i respecte mitjançant tècniques de mindfulness. Un cop conegudes les pròpies fortaleses, es treballa amb elles revisant la pròpia història personal. Així mateix, es visualitza un possible futur millor fent servir aquests punts forts del caràcter de cadascú per entomar nous reptes amb més recursos i seguretat, tant en el camp personal com en l’acadèmic.

El treball acaba amb l’elaboració d’un producte audiovisual sobre la vida de la persona, amb les fortaleses que la fan única, amb un futur triat en funció d’allò que la fa diferent de la resta del grup, expressant allò que només ella posseeix.

Continguts

― La psicologia positiva: marc teòric

― Tria i identificació de les pròpies fortaleses entre les establertes per Seligman i Peterson

― Recollida de dades per confirmar les fortaleses personals

― Reconstrucció de la història personal en termes positius, utilitzant diverses tècniques com ara la narració, l’entrevista, el dibuix, etc.

― Realització del projecte final en forma d’audiovisual per compartir-lo amb la resta de companys

Metodologia

El desenvolupament de les diferents sessions inclourà exercicis de relaxació, treball de reflexió i discussió i dinàmiques de grup, de manera que es durà a terme un curs totalment pràctic. Es faran servir alguns elements externs d’altres disciplines, com ara el coaching o la programació neurolingüística (PNL), depenent de les característiques del grup que es formi. Es recomana portar, per a la primera sessió, ordinador, tauleta o smartphone. Per a les següents sessions caldrà portar material de dibuix (colors, retoladors, tisores, cola, etc.) i fotografies personals i significatives.

Professorat

Carme Vanrell, llicenciada en Geografia i Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), postgrau en Educació i Conflicte: la Mediació com a Recurs a la Universitat de Barcelona (UB), màster Practitioner en PNL (Institut Gestalt), màster en PNL i Coaching (Institut Gestalt), Coaching Generativo (International Association for Generative Change) i Generative Trance Work (International Association for Generative Change).

Noemí Calero, llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona (UB) i postgrau de Tutoria (UB).

Destinataris: Professorat de secundària en general

Calendari i horari: 4, 5, 6, 7 i 8 de juliol de 2016, de 9.30 a 13.30 h

Hores: 30 (20 hores presencials més 10 hores de treball personal)

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, planta 0. Aula 1006.

Requisits per a la certificació: assistència i projecte personal

Places: 25

Preu: 80 €

Període d’inscripció: del 25 d’abril al 22 de juny

Inscripció per Internet: Curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments