Les matemàtiques manipulatives, una forma relaxada i engrescadora d’aprendre a l’aula | ICE. Institut de desenvolupament professional

Les matemàtiques manipulatives, una forma relaxada i engrescadora d’aprendre a l’aula

Si quan ensenyes matemàtiques t’avorreixes i els teus alumnes també... Si vols ensenyar les matemàtiques  d’una manera diferent i activant tots els sentits... Si vols ensenyar les matemàtiques d’una forma relaxada i engrescadora...

...AQUEST ÉS EL TEU CURS

Descripció

Ens centrarem en la utilització i creació de materials manipulatius i visuals per treballar les quatres dimensions del currículum de matemàtiques a partir de situacions problema, a infantil i primària.

Objectius

- Utilitzar materials manipulatius i visuals per ensenyar matemàtiques.

- Desenvolupar les quatre dimensions del currículum a partir de propostes competencials i divertides a infantil i primària.

- Conèixer les possibilitats dels materials manipulatius i crear-ne de nous.

-  Elaborar ítems que ens permetin avaluar propostes competencials, i establir-ne les característiques.

Metodologia

La formació  tindrà com a elements principals de partida les experiències de cada docent en el seu context i la reflexió sobre la pròpia pràctica. Volem incidir en l’actualització i la millora de la tasca docent, i aprofundir en el coneixement de la matèria, la didàctica i la pedagogia.

El punt de partida seran experiències d’aula i la pràctica dels docents que participen en l’activitat. La feina que es farà serà:

- Analitzar la pròpia pràctica docent.
-  Analitzar bones pràctiques docents.
-  Reflexionar i construir conjuntament propostes de millora.

A més, s’aportarà una part de «teoria» provinent de persones expertes (articles, llibres, materials, etc.). Volem que la comunicació entre els membres del grup i els formadors i les formadores els permeti analitzar la pròpia pràctica docent i enriquir-se mútuament amb les propostes d’uns i altres.

Destinataris: Mestres d’infantil i primària, i estudiants.

Formació: Marcel Beteta i Juanjo Cárdenas

Places: 25

Hores: 20 h

Calendari i horari: del 4 al 8 de juliol de 2016, de 9.30 a 13.30 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, planta 2. Aula Nova.                                                                                                                

Requisits per a la certificació: Assistència al 80% de les hores presencials i la participació en les activitats proposades durant les sessions presencials.

Preu: 70 €

Període d’inscripció: del 25 d’abril al 22 de juny

Inscripció per Internet: Curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments