La robòtica educativa i la programació a l’aula d’infantil i primària

Descripció

El nou currículum crea un marc en el qual el professorat ha de provocar curiositat, proposar reptes i donar prou temps per investigar i reflexionar, tot això en un ambient on l’alumne s’atreveixi a fer propostes i a manifestar la seva manera de pensar.
En aquest context, la programació i la robòtica educativa poden afavorir la creació d’escenaris d’aula competencials on l’alumnat sigui el protagonista actiu i reflexiu del seu aprenentatge.

Objectius

― Conèixer i integrar recursos i estratègies de programació i robòtica per a l’aula d’educació infantil i primària.

― Plantejar i conèixer metodologies per aconseguir models d’intervenció amb tot l’alumnat.

― Compartir projectes amb els companys i crear-ne de nous partint de les idees dels altres.

Continguts

― Recursos de robòtica educativa

― Apps per aprendre a programar

― Programació amb Scratch

― L’Hora del Codi i altres recursos web

Projecte

― Disseny i creació d’una activitat d’aula.

Metodologia

― Descobreix: presentació, descoberta i experimentació del recurs.

― Crea: disseny i creació, en petit grup, de propostes de treball per a l’alumnat.

― Comparteix: posada en comú de les propostes, debat sobre metodologies d’aula i atenció a la diversitat d’estils i de ritmes d’aprenentatge.

Formadors

Tomàs Arroyo i Xavier Rosell, formadors en TIC aplicades a l’educació especialitzats en robòtica educativa

Calendari i horari: del 4 al 8 de juliol, de 16 a 20 h

Hores

30 hores: 20 hores presencials i 10 hores no presencials de dedicació al projecte final

Destinataris

Professorat d’infantil i primària amb inquietud i curiositat per potenciar el pensament creatiu en l’alumnat i fer el pas «d’aprendre a programar» cap a «programar per a aprendre».

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, planta 1. Aula 2101.

Requisits per a la certificació: Assistència al 80 % de les sessions presencials, i realització d’un projecte de treball a demanda dels formadors.

Places: 30

Preu: 90 € (inclou l’ús de diferents materials i eines durant la formació)

Període d’inscripció: del 25 d’abril al 22 de juny

Inscripció per Internet: Curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments