Eines teatrals per enriquir l’expressió i la comunicació dels docents

Introducció

Cada vegada més, les tècniques teatrals són presents en diferents àmbits socials i a molts programes de formació d’àrees professionals. A l’ensenyament també hi tenen el seu espai, que, a poc a poc, es va fent més gran després de comprovar que els centres on s’han fet servir han millorat en comunicació, relacions socials, gestió de conflictes i optimització de les emocions, tant entre l’alumnat com entre alumnat i professorat.

Objectius

Iniciar-se en les principals tècniques teatrals, a través d’exercicis actorals, per assolir un aprenentatge que ajudi a ampliar el coneixement de nosaltres mateixos i de la nostra societat, millorant, així, les habilitats comunicatives i augmentant la riquesa expressiva per poder-les aplicar al nostre àmbit laboral.

Continguts

  • Expressió oral i corporal. Coneixement i domini del cos i la veu, que són els nostres vehicles d’expressió, per poder millorar la comunicació i les relacions interpersonals. A través d’exercicis i jocs transformarem el nostre cos i experimentarem amb la nostra veu.
  • Improvisació dramàtica. Treballar l’espontaneïtat i les habilitats davant d’imprevistos o situacions no controlades. Aprendre a adaptar-se, a integrar nous elements i a ser flexibles en diferents situacions. Jugant a crear diferents situacions, límit o no, haurem de prendre decisions ràpides que posin a prova la nostra creativitat. L’acció serà el motor de socialització, de pensament autònom i de presa de decisions.
  • Comunicació. Desenvolupar la capacitat comunicativa a la màxima potència, en comunió amb un públic. Sensibilització de l’escolta activa i cap a un mateix. Treballar l’atenció i la concentració en equip.
  • Emocions. Reconèixer, entrenar i controlar les emocions per poder-les expressar i projectar. Exploració conscient del món emocional.
  • Creació de personatges. Jugar a ser un altre. Trobar els diferents rols i «jos» que portem a dins. Treballar l’empatia. Deixar anar la imaginació per crear altres personatges i altres mons.
  • Treball d’una escena per presentar davant del públic (companys). Es reservarà un temps de preparació d’una escena amb diferents possibilitats de desenvolupament i es mostrarà davant dels companys, en parelles o trios.

Metodologia

La base de totes les sessions serà el joc. A través d’exercicis d’entrenament actoral i de dinàmiques de grup, portarem a terme un curs totalment pràctic. Es faran servir alguns elements externs d’altres disciplines artístiques complementàries, depenent de les característiques del grup que es formi. Es recomana portar roba còmoda, bolígraf i llibreta.

Professora: Núria Colás Giménez, formada a l’Institut del Teatre en l’especialitat d’interpretació. Ha cursat el postgrau Teatre i Educació a l’Institut del Teatre. Ha fet Filologia Hispànica, formació en cursos de circ, interpretació televisiva, bio voz, dansa contemporània i teràpia corporal integrativa. Actualment es dedica a la docència teatral amb alumnes des de P4 fins a batxillerat als Tallers de Teatre Galliners de Sant Quirze del Vallès. És directora del grup de teatre amateur Onze al Teatre.

Destinataris: Professorat d’infantil, primària i secundària

Requisits per a la certificació: Assistència al 80% de les hores de l’activitat

Durada: 20 hores

Calendari i horari: del 4 al 8 de juliol de 2016, de 9.30 a 13.30 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Mòdul de la rotonda de Ponent

Preu: 70 euros

Places: 25

Període d’inscripció: del 25 d’abril al 22 de juny

Inscripció per InternetCurs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments