Capgira’t! Donem la volta a l’aprenentatge

Descripció

Tradicionalment l’aprenentatge s’ha fonamentat en dinàmiques i processos basats en la memorització, repetició i mecanització de continguts principalment teòrics. Aquest procés situava el docent en el centre i el convertia en l’expert i transmissor dels coneixements que l’alumne rebia, sense tenir en compte les necessitats, desitjos i interessos de l’alumnat.

La classe inversa o flipped classroom capgira aquest procés i situa l’alumne en el centre de l’experiència d’aprenentatge. Segons aquest model, la teoria es treballa a casa mitjançant diferents recursos audiovisuals i tecnològics, amb l’objectiu d’aprofitar el temps de l’aula per treballar mitjançant propostes didàctiques que parteixen de les necessitats dels alumnes. Aquestes propostes es basen en la col·laboració, la cooperació i l’aprenentatge basat en projectes, reptes o problemes, entre d’altres.

El rol del mestre deixa de ser el de transmissor de continguts i passa a ser el de guia, dinamitzador i generador d’experiències d’aprenentatge riques i contextualitzades en les necessitats dels alumnes. Així mateix, el paper de la tecnologia en aquest enfocament metodològic és imprescindible, ja que tant els alumnes com els docents les utilitzen per aprendre.

En aquest curs aprendràs i dominaràs aquest enfocament metodològic per poder-lo aplicar a l’aula.

Objectius

 • Conèixer i comprendre els principis del model de classe inversa.
 • Conèixer l’abans, el durant i el després de l’aplicació de la metodologia de classe inversa.
 • Conèixer, detectar, investigar, gestionar i utilitzar les eines TIC/TAC amb finalitats pedagògiques.
 • Ser capaç d’elaborar un guió i de gravar i editar un vídeo flipped classroom.
 • Crear activitats i dinàmiques per treballar a l’aula durant el procés de classe inversa.
 • Dissenyar un projecte personal per aplicar a l’aula i poder avaluar els aprenentatges adquirits.

Continguts

 • Coneixement del model de classe inversa
 • La taxonomia de Bloom
 • Eines TIC/TAC imprescindibles per a l’aplicació de model
 • Creació i edició de vídeos flipped classroom
 • Metodologies, dinàmiques i activitats dins l’aula sota aquest model pedagògic
 • Rols que pot adoptar el docent al llarg del model
 • Resolució d’imprevistos i dubtes que ens podem trobar en el dia a dia amb l’aplicació de la classe inversa a diferents contextos i realitats
 • Disseny d’un projecte de classe inversa propi adaptat a la teva realitat

Metodologia

La classe inversa serà l’eix principal de la formació. S’aplicaran els principis metodològics que permetran gaudir d’un aprenentatge pràctic, vivencial, amè, dinàmic i profund.

 • Value based. Creiem fermament que tot el que fem s’ha de sustentar en uns valors. Uns valors que ens fan ser humans per davant de la professió que tinguem, sigui quina sigui. A més, no podem oblidar que com a docents i professionals de l’educació estem contínuament treballant amb alumnes i en molts moments som el seu model a seguir.
 • Codesign and cocreation. Els productes i projectes que generem al curs per donar resposta a les necessitats seran totalment personalitzats a través de processos creatius i participatius.
 • Learning by making. Aprendrem fent i creant. Entenem que per aconseguir un aprenentatge significatiu i útil s’han de fer coses. Així doncs, el curs tindrà una gran part pràctica que possibilitarà la creació de productes aplicables a les vostres aules de forma immediata. Sereu actius i constantment fareu, elaborareu, analitzareu i experimentareu per garantir un bon creixement i aprenentatge.
 • Learning experience. Us situarem al centre del procés perquè experimenteu des de la vivència allò que voleu aprendre i aplicar a la vostra realitat.
 • Peer to peer. Generem aprenentatge entre iguals, de tu a tu, valorant la diversitat i la singularitat de cadascú.

Destinataris

Educació primària, secundària i batxillerat

Proposta de formadors

Òscar de Paula de MakeIt! Education

Calendari i horari: del 3 al 7 de juliol de 2017

 • Dilluns i dimecres de 9 a 13.30 h
 • Dimarts i dijous de 9 a 12.30 h
 • Divendres de 9 a 13 h

Hores: 30 (20 presencials i 10 de treball personal)

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula a determinar.

Places: 20

Requisits de certificació: Assistència al 80 % de les sessions presencials i treball personal.

Preu: 90 €

Període d’inscripció: del 8 maig al 23 de juny de 2017

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments