Flip your English class! | ICE. Institut de desenvolupament professional

Flip your English class!

Descripció

Les noves tendències en l’educació fan que les metodologies emprades pels educadors vagin canviant. La classe invertida (flipped classroom) n’és una mostra: el rol del mestre passa a un segon terme per deixar tot el protagonisme de l’aprenentatge als alumnes.

Tot i que aquesta metodologia sembla fàcil d’aplicar en altres assignatures, molts docents troben que invertir la classe d’anglès pot resultar molt difícil donada la diferència del coneixement de la llengua dels alumnes. Trobarem, però, que són exactament aquestes diferències les que els ajudaran a cooperar per aconseguir millors resultats.

Amb aquest curs explorarem una nova manera de treballar l’anglès a l’aula, amb la qual motivar els alumnes a aprendre, a involucrar-se en les classes i a responsabilitzar-se del seus aprenentatges. Analitzarem la seva aplicabilitat en el context de l’educació infantil, primària i secundària, els avantatges que comporta, i els inconvenients amb què ens podem trobar a l’hora de posar-la en pràctica.

Objectius

 • Millorar l’autonomia en l’aprenentatge de l’alumnat.
 • Potenciar el treball per projectes a l’aula d’anglès.
 • Augmentar la motivació i la participació dels alumnes.
 • Utilitzar eines 2.0 per a la creació de materials didàctics.

Continguts

 • Bases teòriques de la classe invertida (flipped classroom)
 • Experiències de classe invertida per a l’ensenyament de la llengua anglesa:

Experiències d’èxit

La nostra experiència a l’aula

Visualització de materials

 • Metodologies i eines digitals per capgirar l’aula d’anglès.  
 • Capgira la teva aula: disseny d’una UD interdisciplinària utilitzant la metodologia de l’aula invertida
 • L’avaluació en la classe invertida: tècniques i eines digitals per a l’avaluació dels aprenentatges

Metodologia

 • Sessions teoricopràctiques.
 • Experimentació del propi model.
 • Treball cooperatiu per a la creació de materials didàctics.
 • Disseny d’una activitat i el material necessari per a una classe invertida.

Destinataris: professorat d’anglès d’educació infantil, primària i secundària

Formadores: Carolina Barriuso i Esther Serramià

Calendari i horari: del 3 al 7 de juliol de 2017

 • Dilluns i dimecres de 9 a 13.30 h
 • Dimarts i dijous de 9 a 12.30 h
 • Divendres de 9 a 13 h

Hores: 20

Requisits de certificació: assistència al 80 % de les hores presencials

Places: 30

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar.

Observacions: per les característiques del curs, serà necessari que els participants portin un ordinador o dispositiu portàtil.

Preu: 80 €

Període d’inscripció: del 8 maig al 23 de juny de 2017

Inscripció per Internet: curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments