El ioga, una llavor per al benestar a l’aula

Descripció

Cap llavor no creix en terra erma. El ioga a l’aula prepara la terra perquè les llavors de l’aprenentatge creixin i es desenvolupin amb tota la seva plenitud.

Aquest curs pretén aportar eines del món del ioga per millorar el benestar a l’aula.

Portarem a la pràctica exercicis concrets que es poden realitzar dins de la classe, mitjançant els quals descobrirem com treballar amb el moviment, les postures del cos, la respiració, la relaxació i la concentració, que preparen i faciliten l’adquisició dels diferents aprenentatges.

Veurem com es poden desenvolupar els valors necessaris per construir relacions basades en el respecte i la bonhomia, punts de partida per poder reconèixer i gaudir del plaer i del gust per aprendre.

Acompanyar amb eines concretes el procés d’aprenentatge genera confiança i benestar i, a la vegada, apodera els tres actors: l’alumne, el docent i l’objecte de l’aprenentatge.

D’aquesta manera, es planteja la pràctica del ioga com a mètode que permet treballar l’educació des d’una visió integradora de l’ésser humà, tal com es demana en els nous reptes que es plantegen en l’àmbit de l’educació del futur (Generalitat de Catalunya, 2011).

Objectius

  • Reflexionar sobre què entenem per benestar a l’aula.
  • Identificar els factors generadors de benestar.
  • Descobrir la importància del cos en l’aprenentatge.
  • Prendre consciència de la importància de potenciar l’equilibri entre cos, ment i emocions.
  • Donar al professorat eines que generin el desenvolupament integral de l’alumnat.
  • Millorar el benestar i el creixement personals de l’alumnat i del professorat mitjançant l’aplicació d’activitats iòguiques a l’aula.

Continguts

Reflexió teòrica i pràctica d’exercicis de ioga focalitzats en:

- La creació d’un entorn òptim per a l’aprenentatge des del punt de vista físic, mental, i emocional

- La gestió de l’estrès i les emocions

- El foment de l’autoestima

- La dissolució de tensions, creences i bloquejos

- El desenvolupament de l’atenció i la concentració

- L’estimulació de la memòria

- El despertar de la creativitat

- La potenciació de la personalitat, la responsabilitat i l’autonomia

Metodologia

La formació serà sobretot pràctica i vivencial, acompanyada de les justificacions teòriques basades en la pedagogia, la ciència del ioga i la neurociència.

Destinataris

Professorat d’educació infantil, primària i secundària

Proposta de formadores

Grup GRIAE (Grup de Recerca en Ioga en l’Àmbit Educatiu) de l’ICE: Anna Vinyoles Auladell, Blanca Casademont, M. Teresa Lladó Esclusa, Anna Vázquez, Carmina Ruiz, Irene Mansilla, Montse Clares.

Calendari i horari: del 3 al 7 de juliol de 2017

  • Dilluns i dimecres de 9 a 13.30 h
  • Dimarts i dijous de 9 a 12.30 h
  • Divendres de 9 a 13.00 h

Hores: 20 hores

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials

Places: 30

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar

Preu: 80 €

Observacions

Cal que els participants màrfega, mitjons i roba còmoda.

Període d’inscripció: del 8 maig al 23 de juny de 2017

Inscripció per Internet: Curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments