Metodologies per treballar competencialment a l’educació secundària

Treballar per competències i de manera globalitzada, interdisciplinària, o des de la matèria mateixa. Metodologies i eines

Descripció

En aquest curs es compararan les diferents metodologies competencials (treball per projectes, centres d’interès, resolució de problemes, estudi de casos, descobriment i indagació...) per poder decidir quan i com utilitzar-les, i proposar altres maneres de treballar competencialment interdisciplinàriament o des de la matèria mateixa.

Objectius

Conèixer les diferents metodologies competencials.

Reconèixer les analogies i les diferències entre les diferents metodologies presentades.

Reflexionar sobre el seu ús.

Identificar metodologies que permetin treballar des de la matèria mateixa de manera competencial.

Continguts

Què significa treballar de manera competencial?

La interdisciplinarietat, quan i com?

El treball per projectes, i què més?

Altres metodologies globalitzadores: centres d’interès, resolució de problemes, estudi de casos

Descobriment i indagació: l’enllaç amb totes les metodologies

Treballar per seqüències d’activitats, una bona manera de treballar competencialment

El treball cooperatiu: present a totes les metodologies competencials

Nivell: educació secundària

Formadora: Carme Albadalejo

Dates: del 3 al 7 de juliol de 2017

Horari

Dilluns 3, de 9 a 13.30 h

Dimarts 4, de 9 a 12.30 h

Dimecres 5, de 9 a 13.30 h

Dijous 6, de 9 a 12.30 h

Divendres 7, de 9 a 13 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar

Places: 25

Total hores: 20

Preu: 80 €

Període d’inscripció: del 8 de maig al 23 de juny de 2017

Inscripció per Internetcurs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments