Reptes i prioritats a la Unió Europea

Actualització científica per al professorat de ciències socials sobre la panoràmica actual de la Unió Europea.

Descripció

La Càtedra Jean Monnet de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona ofereix aquest curs amb la finalitat de divulgar el coneixement de la Unió Europea. Especialment, es vol mostrar com ha influït en la vida dels ciutadans europeus la pertinença d’Espanya i Catalunya a la Unió Europea, i com els afecta el dret emanat de Brussel·les.

Objectius

  • Proporcionar al professorat d’educació secundària elements d’actualització sobre la Unió Europea i el dret que afecta la ciutadania.
  • Facilitar criteris que permetin analitzar què representa el Brexit i quina repercussió té en el conjunt de la Unió Europea.
  • Oferir recursos didàctics i suports addicionals al professorat d’educació secundària i batxillerat.
  • Aprofundir sobre alguns dels drets dels consumidors a la Unió Europea.
  • Conèixer quina és la contribució de la Unió Europea a la gestió de les crisis internacionals.

Calendari i horari: 3, 5 i 7 de juliol de 2017, de 9 a 14 h

Lloc: Aula Seminari 1. Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

Avinguda Diagonal, 684, 08028 Barcelona

Sessions, continguts i formadors

Dilluns 3 de juliol

Una aproximació històrica a la integració europea després del vot a favor del Brexit
Fernando Guirao, professor Jean Monnet ad personam de la Universitat Pompeu Fabra

Brexit, com i per què? Perspectives de futur

Laura Huici Sancho, professora titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Membre de la Càtedra Jean Monnet de la Universitat de Barcelona

Dimecres 5 de juliol

Big data i privacitat. Existeix un dret a l’oblit?

Adrian di Pizzo Chiacchio, investigador predoctoral i col·laborador de la Càtedra Jean Monnet de la Universitat de Barcelona

La protecció del consumidor en els préstecs hipotecaris

Miriam Anderson, professora agregada de Dret Civil. Membre de la Càtedra Jean Monnet de la Universitat de Barcelona

Divendres 7 de juliol

Sostenibilitat i seguretat dels aliments

M. José Plana Casado, de l’Observatori de Bioètica i Dret. Codirectora del màster en Alimentació, Ètica i Dret de la Universitat de Barcelona

La contribució de la Unió Europea a la gestió de crisis internacionals

Milagros Álvarez Verdugo, professora titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona

Les temàtiques de cada sessió són independents entre si. Es proporcionaran materials de suport per treballar i debatre les diferents temàtiques.

Coordinació: Esther Arroyo Amayuelas, titular de la Càtedra Jean Monnet de Dret Privat Europeu de la Universitat de Barcelona

Requisits per a la certificació: assistència al 80 % de les hores de les sessions i participació en les dinàmiques d’aula.

Destinataris: professorat d’educació secundària de les especialitats de Geografia i Història o Economia, i professorat interessat pels aspectes d’actualitat social.

Places: 30

Total d’hores: 15

Lloc: Aula Seminari 1. Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona Avinguda Diagonal, 684, 08028 Barcelona

 

Preu: 55 € (activitat parcialment subvencionada per la Càtedra Jean Monnet)

Període d’inscripció: del 8 de maig al 23 de juny de 2017

Inscripció per Internet:  Curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Activitat realitzada amb la col·laboració de la Càtedra Jean Monnet de Dret Privat Europeu de la Universitat de Barcelona.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments