I a l'escola, què sona? | ICE. Institut de desenvolupament professional

I a l'escola, què sona?

Descripció

La nostra proposta de curs es centra en la formació instrumental.

Objectius

Conèixer diverses opcions de “tocar instruments” a l’escola de primària i provar noves vies de treball instrumental a l’aula.

Continguts

 Es presentaran , d’una banda, diversos projectes innovadors quant a l’ensenyament i la pràctica de l’instrument a l’aula, al llarg del matí, intercalat entre els tallers.

L’ ukelele a l'escola, el flabiol i/o altres instruments tradicionals a l’aula, la música amb instruments “orquestrals” (corda fregada, vent...), i el treball des de la robòtica musical (placa “Makey-Makey”).

D’altra banda, es proposa fer tallers d'instruments (cada dia un taller diferent per a totes i tots els participants), per provar i /o millorar, tant com a instruments per a l'alumnat (percussió corporal, cercles de percussió, flauta de bec, les possibilitats de la robòtica musical –Makey Makey-) com la improvisació des dels propis instruments dels usuaris.

Metodologia

Els tallers seran de caire absolutament pràctics, i les presentacions de projectes ens ajudaran a visualitzar les possibilitats reals d’implementar noves maneres de fer al voltant del “tocar instruments” a l’aula.

Destinataris (Ed. infantil – primària – secundària), fonamentalment Educació primària i secundària.

Formadors: Pau Gimeno, M. Antònia Pujol, Glòria Segura, Marc Sibila i Anna Llombart.

Calendari i horari: del 3 al 7 de juliol de 2017

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I.

Aules de música 1203 i 1204

Observacions: Per alguns tallers proposats (flauta de bec i propis instruments per a la improvisació), els participants hauran de portar els seus propis instruments. També la placa “Makey Makey” si la teniu.  (L’organització disposa d’instruments de percussió pels cercles i uns quants aparells de Makey Makey).

Hores: 20

Places: 25

Requisits de certificació: Assistència al 80 %de les hores.

Preu: 80 €

Període d’inscripció: del 8 maig al 23 de juny de 2017

Inscripció per Internet:  curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments