Intervenció educativa en alumnat amb trastorn de l’espectre autista (TEACCH) (Ajuda’m a comprendre el meu entorn!)

Descripció

Atendre amb eficiència l’alumnat amb autisme suposa un desafiament per a la comunitat educativa (escola, família, etc.) que requereix una dotació de recursos i estratègies per poder donar una resposta adaptada a les necessitats i característiques de cada infant.

Com en edicions anteriors, aquest curs tracta la metodologia per al tractament i educació d’infants amb autisme i problemes de comunicació TEACCH, tenint en compte la nostra realitat educativa. Les tres primeres sessions del curs es dedicaran a la metodologia TEACCH, i en les dues darreres sessions, com a novetat, incorporem la integració sensorial i la sexualitat-afectivitat de les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

Objectius

- Conèixer l’estil cognitiu i de processament de la informació de les persones amb TEA.

- Apropar-se a les dificultats d’integració sensorial de l’alumnat amb TEA i veure com això repercuteix en el seu dia a dia.

- Ser conscient de les limitacions dels mètodes d’ensenyament tradicionals.

- Conèixer estratègies d’ensenyament estructurat com a part més important de la metodologia TEACCH a les escoles i ser conscients de per què funcionen amb aquest alumnat.

- Aprendre a elaborar materials adequats.

- Fer una aproximació a l’afectivitat i la sexualitat en persones amb TEA.

Continguts

FONAMENTACIÓ TEÒRICA DELS TEA

Concepte de TEA

Característiques a tenir en compte

Teoria de la disfunció executiva. Ja sabem per què funciona la metodologia TEACCH

Altres aspectes a tenir en compte

INTRODUCCIÓ A LA METODOLOGIA TEACCH

Entendre la persona amb TEA i trencar amb estratègies tradicionals

COMPONENT 1 DE LA METODOLOGIA TEACCH. ESTRUCTURA FÍSICA

Comprendre l’entorn i el seu significat. Com ensenyar a moure’s per l’espai de manera autònoma. Fer l’espai funcional

COMPONENT 2 DE LA METODOLOGIA TEACCH. HORARIS I/O AGENDES VISUALS

Comprendre l’estructura del dia. Com ensenyar a fer servir l’horari. Reduint problemes de conducta. La importància de triar

COMPONENT 3 DE LA METODOLOGIA TEACCH. SISTEMES DE TREBALL

Filosofia de treball amb persones amb TEA. Predictibilitat en les tasques. Com ensenyar a treballar de manera autònoma

COMPONENT 4 DE LA METODOLOGIA TEACCH. INFORMACIÓ I ESTRUCTURACIÓ VISUAL

Com adaptar normes perquè siguin clares. Ajudant amb l’autonomia de la persona amb TEA. Com ensenyar a fer servir les instruccions visuals

ADAPTACIÓ DE MATERIAL

Veure exemples de materials adaptats per àrees curriculars

TALLER D’ELABORACIÓ DE MATERIAL

Es dedicarà un temps a elaborar material útil i correctament adaptat per a les persones amb autisme

INTEGRACIÓ SENSORIAL I TEA

Conèixer característiques concretes en el processament dels estímuls sensorials. Eines per intervenir a l’aula

AFECTIVITAT I SEXUALITAT EN TEA

Metodologia: explicacions, resolució de dubtes, visionat de vídeos i exemplificació amb imatges, taller pràctic per elaborar materials...

 

Destinataris: docents d’educació infantil, primària i secundària, i altres professionals relacionats amb la pedagogia, especialment si intervenen amb alumnat amb TEA

 

Formadors: José Navas, Aida Sardà

 

Calendari i horari: del 3 al 7 de juliol de 2017

 

 

Horari

Activitat

hores

Dilluns

09-11

Fonamentació teòrica

4,5

11-12.30

Ensenyament estructurat: components 1 i 2

Dimarts

09-12.30

Ensenyament estructurat: components 3 i 4

3,5

12.30-13.30

Conferència per a tots els participants de l’Escola d’Estiu

 

Dimecres

09.00-13.30

Material per àrees

Taller d’elaboració de materials

4,5

Dijous

09-12:30

Integració sensorial i TEA

3,5

12.30-13.30

Conferència per a tots els participants de l’Escola d’Estiu

 

Divendres

09-13.00

Afectivitat i sexualitat en TEA

Casos pràctics

4

Total d’hores

20

Hores: 20

Lloc: Universitat de Barcelona.  Campus de Mundet. Aula a determinar

Places: 40

Requisits de certificació: assistència al 80 % de les sessions presencials

Preu: 85 €

Període d’inscripció: del 8 maig al 23 de juny de 2017

Inscripció per Internet:  curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments