La gestió del temps i de l’aula per a la millora educativa

Descripció

L’objectiu d'aquest curs és reflexionar, a partir de diferents eines, sobre com gestionem el temps i l’aula, i proposar estratègies pràctiques per a la millora.

Objectius

 1. Compartir el concepte de temps lligat a l’escola per diagnosticar la nostra realitat.
 2. Reflexionar sobre el temps a la nostra societat i el valor que ha de tenir en l’àmbit escolar.
 3. Identificar els elements que regulen el temps.
 4. Compartir, a partir de la nostra realitat, el temps dels docents i el temps dels aprenents.
 5. Identificar i valorar allò que ens pren el temps.
 6. Adquirir estratègies per millorar la nostra gestió del temps.

Continguts

 • El temps i l’escola
 • L’autoconeixement de la nostra relació amb el temps
 • Els components que regulen el temps
 • Els lladres del temps
 • Estratègies de millora de la gestió del temps i de l’aula

Metodologia

Es tracta d’un curs que combinarà teoria i pràctica a partir de situacions conegudes. Es viuran, des de la pròpia experiència com a alumne i com a professor, estratègies per millorar la gestió del temps i de l’aula. També s’intercanviaran i s’incorporaran plantejaments dels participants per dinamitzar i enriquir el treball conjunt.

Destinataris: professorat de primària i secundària

Formadora: Marta Rovira Llobet

Calendari i horari: 28 i 29 de juny, i 3, 4, 5 i 6 de juliol, de 15.30 a 19 h

Hores: 21 h

Requisits de certificació: assistència al 80 % de les hores presencials 

Places: 30

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar.

Preu: 80 €

Període d’inscripció: del 8 de maig al 23 de juny de 2017

Inscripció per InternetCurs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments