Programa TREVA - Nivell 1. Mindfulness a l’aula

A través del mindfulness i la relaxació es  facilitaran als docents eines i recursos psicocorporals que contribuiran a la millora de la gestió de l’aula.

Descripció

Gestió conscient a l’aula. El Programa TREVA (tècniques de relaxació, meditació i mindfulness aplicades a l’aula) és una proposta d’intervenció pedagògica que contribueix a la innovació de l’educació del segle XXI, donant resposta a les necessitats actuals de la majoria de les aules mitjançant la relaxació, la meditació i el mindfulness o consciència plena. És un recurs per a la docència de qualsevol assignatura. www.programatreva.com

Objectius

 1. Aprendre, practicar i integrar en un mateix els nou recursos psicocorporals que formen les competències del Programa TREVA (tècniques de relaxació, meditació i mindfulness aplicades a l’aula).
 2. Aplicar aquestes competències del Programa TREVA a la pròpia tasca docent afavorint la gestió conscient a l’aula per:
  1. Educar amb més calma i consciència plena.
  2. Generar la pròpia presència a classe.
  3. Crear vincle real amb l’alumnat.
  4. Desenvolupar la pròpia interioritat.
  5. Saber gestionar les pròpies emocions.
  6. Relaxar-se davant de situacions difícils i complicades.

Continguts

 1. El programa TREVA
  1. Mindfulness a l’aula
  2. Àmbits d’aplicació
  3. Consciència i atenció
 2. Els nou recursos psicocorporals del Programa TREVA per generar presència
  1. Mindfulness i atenció
  2. Respiració
  3. Relaxació
  4. Consciència sensorial
  5. Visualització
  6. Veu i parla
  7. Postura
  8. Moviment conscient
  9. Energia corporal

3.Conducció conscient del grup

 1. Orientacions per a l’aplicació a la gestió conscient de l’aula
 2. Pilars de l’educació conscient: calma, presència, contacte i consciència de l’experiència (vivència)

Metodologia

- Introducció teòrica de cada contingut amb suport audiovisual.

- Pràctica vivencial dels exercicis a nivell individual, per parelles i en petits grups.

- Intercanvi d’experiències i compartir les reflexions i conclusions.

Destinataris

Docents d’infantil, primària i secundària, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs i altres professionals relacionats amb l’educació.

Formació

Caroline Copestake. Llicenciada en Psicologia (UB). Psicoterapeuta orientada al focusing i trainer (The Focusing Institute, NY). Postgrau en counseling en dol i pèrdues. Psicoterapeuta centrada en la persona i gestàltica.

Irene Pellicer. Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Màster en Educació Emocional i Benestar. Postgrau en Neuroeducació. Professora de secundària.

Paco Lacueva. Instructor seitai amb més de 30 anys d’experiència. Màster en Programació Neurolingüística. Diplomat en Hipnosi Ericksoniana. Formació en focusing. Formació en ioga i meditació a l’escola Viniyoga i professor de ioga.

Calendari i horari: dies 8, 9, 10, 11 i 12 de juliol de 2019, de 9.30 a 13.30 h

Hores: 30 hores (20 hores presencials més 10 de treball personal)

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials i elaboració d’un treball personal a especificar pels formadors

Places: 30

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula 1202, Migdia I.

Preu: 95 €

Període d’inscripció: del 13 de maig al 28 de juny de 2019

Inscripció per Internet: curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Més informació del Programa TREVA: www.programatreva.com

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments