II Jornades d’Intervenció Educativa en Altes Capacitats: «Mirades de futur»

Descripció

Les II Jornades d’Intervenció Educativa en Altes Capacitats: «Mirades de futur» pretenen ser una nova línia de formació que beu de les noves tendències on tothom aporta i alhora s’enriqueix. Així, a partir de l’aportació d’experts en diferents matèries, volem aconseguir l’enriquiment mutu amb idees i reflexions noves.

Per això, «Mirades de futur» és quelcom més que una jornada de formació sobre altes capacitats en el marc de l’escola inclusiva. Amb «Mirades de futur» aprendrem a buscar opcions conjuntes d’acompanyament, tant pel que fa a l’aprenentatge de l’alumnat com a la seva formació integral com a ciutadans del segle xxi.

Objectius

 • Compartir experiències, idees i coneixements amb tots els professionals que treballem amb l’alumnat per gestionar la diversitat a l’aula.
 • Trencar estereotips i prejudicis per afrontar el futur amb confiança.
 • Aprendre a escoltar activament els alumnes per sentir les seves inquietuds i necessitats.
 • Entendre que els diferents àmbits acadèmics i professionals no són una qüestió de gènere.
 • Obtenir indicadors i conclusions imprescindibles per aconseguir un desenvolupament sistèmic de les capacitats, competències i emocions dels alumnes.
 • Analitzar i crear el COM apliquem aquests indicadors i conclusions vers el nostre alumnat, tenint en compte que a les nostres aules és on rauen els possibles canvis socials presents i futurs, i la integració de cada alumne a la societat. (Aquesta pregunta ha de ser la feina de les conclusions finals.)
 • Ser cèl·lula de canvi davant d’un procés canviant de la societat.

Continguts

Les II Jornades d’Intervenció Educativa en Altes Capacitats: «Mirades de futur» són una formació de caràcter semipresencial que es divideix en tres parts ben diferenciades:

 Plataforma Moodle

 • Espai de treball individual
 • Presentació d’assistents i ponents
 • Informació de les Jornades
 • Lliurament de la documentació
 • Organització d’espais, horaris i assistents
 • Materials
 • Fòrum
 • Conclusions

Presencial

La part presencial la configuren dos espais diferents:

 • Cèl·lules d’aprenentatge (emmarcament teòric i pràctic).
  • Cada assistent passarà per les tres cèl·lules d’aprenentatge amb la finalitat de poder aprofitar les conclusions obtingudes plegats i gaudir-ne, per a una posterior aplicació en el propi àmbit laboral o personal.
 • Espai obert d’intercanvi.
  • Espai general d’interacció entre els formadors i altres experts i els assistents.

Objectius:

 • Dur a terme l’emmarcament teòric en un espai pràctic i vivencial per als assistents.
 • Obtenir conclusions imprescindibles per a la cloenda de les Jornades en benefici de cada assistent.
 • Aconseguir que la suma dels tres espais d’aprenentatge doni resposta a les inquietuds inicials dels assistents.
 • Aconseguir aplicar a les aules i a les famílies tots els coneixements i estratègies assolits.

Continguts

Cèl·lules d’aprenentatge (emmarcament teòric i pràctic)

 •  Mirem les persones.
  • Sistema d’aprenentatge dels alumnes

Conèixer COM aprèn cada alumne, a partir d’indicadors d’aprenentatge que ens permeten detectar tota la diversitat de l’alumnat a l’aula (inclosos els alumnes d’altes capacitats), fent que els equips docents siguin l’estructura clau dins d’un procés proactiu.

 • Darreres investigacions

A càrrec de:

Rosa Vela i Gemma Vilaseca. Coordinadores del Grup d’Altes Capacitats (GAC).

 • Mirem el futur. Eines metodològiques. Donar i compartir eines metodològiques a fi de desenvolupar de forma proactiva les capacitats i competències de cada alumne, amb la finalitat de formar persones competents vers el futur.

A càrrec de: Meritxell Rochina, Arcadi Juncosa, Andreu Grau. Professorat. Membres del Grup d’Altes Capacitats (GAC).

 • Mirem el món. Món laboral. Analitzar les necessitats i les demandes del món laboral actual i futur per tal de preparar i facilitar la inserció del nostre alumnat.

A càrrec de:

Marta Prat. Periodista i col·laboradora del programa El matí de Catalunya Ràdio.

Agustí Bulbena. Director tècnic i de qualitat de l’empresa Vidresif.

Anna Sabadell. Directora de Recursos Humans de Jordi Armengol & Associats.

Mireia Carreres. Membre del Grup d’Altes Capacitats (GAC).

Espai obert d’intercanvi

 • Propiciar la interacció directa entre els assistents ponents i altres acompanyants especialistes en els temes treballats, així com entre els assistents mateixos, generant espais i activitats d’intercanvi i de treball.
 • Sala de vídeos
  • Espai on podrem veure tres vídeos imprescindibles per complementar i copsar millor «l’ànima» de tots els aprenentatges de les Jornades.

Destinataris

Membres de la comunitat educativa i de diferents àmbits socials que treballin amb la infància i l’adolescència. Mestres, professorat, orientadors/es, psicopedagogs/es, inspectors/es, treballadors/es socials, tècnics/es ELIC.

Calendari i horari

Divendres 24 de març, de 15.30 h a 20.30 h

Dissabte 25 de març, de 9.00 h a 14 h

Temporització

Divendres 24/3/17

 • 15.30 - 16 h  Benvinguda
 • 16 - 16.30 h  Acte inaugural
 • 16.45 - 18.15 h  Cèl·lules d’aprenentatge (emmarcament teòric i pràctic)
 • 18.15 - 18.45 h  Descans
 • 19 - 20.30 h  Cèl·lules d’aprenentatge (emmarcament teòric i pràctic)

Dissabte 25/3/17

 • 9.00 - 10.30 h  Cèl·lules d’aprenentatge (emmarcament teòric i pràctic)
 • 10.30 - 11 h  Esmorzar
 • 11 - 12.00 h  Espai obert d’intercanvi (interacció)
 • 12.00 - 13.15 h  Conclusions
 • 13.15 - 14.00 h  Cloenda

Requisits de certificació

Per obtenir el certificat és obligatòria l’assistència al 80 % de les hores presencials.

Jornades de 20 hores de certificació, amb 10 hores presencials i 10 hores de Moodle.

Places: 120 persones

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet.

Observacions

Una setmana abans de les Jornades tindrem disponible el Moodle, com a mitjà de comunicació i per generar tot tipus d’explicacions sobre l’organització i els materials.

Preu: 80 euros

Inscripció: de l’1 de febrer al 17 de març de 2017

Per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

 

 

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments