La motricitat de 3 a 8 anys

Com treballar els fonaments dels aprenentatges cognitius, les intel·ligències múltiples i la intel·ligència emocional mitjançant la motricitat

Descripció

Pot la motricitat i l’educació física ajudar-nos a desenvolupar també les intel·ligències múltiples i la intel·ligència emocional? Pot ajudar, durant tot el procés educatiu, a la millora dels aprenentatges de la lectura, l’escriptura, la lògica matemàtica...?

En aquest seminari de formació treballarem múltiples situacions d’aprenentatge, amb el propi cos i amb diversos materials.

Objectius

1. Conscienciar de la importància de la motricitat i de la nova educació física per al desenvolupament integral.

2. Donar eines teoricopràctiques de com treballar les intel·ligències múltiples i la intel·ligència emocional en les classes de motricitat i d’educació física.

3. Dissenyar una sessió de motricitat i educació física on es treballin els continguts donats en aquest seminari.

Continguts

1. Corrents filosòfics i psicològics més influents en l’educació

2. Aportacions de la neuroeducació en la innovació educativa

3. Les facultats perceptivomotrius i la seva influència en els processos d’aprenentatge: esquema corporal, lateralitat, relacions espaciotemporals, coordinació, etc.

4. Expressió corporal-dansa, creativitat i autoestima

5. Les estratègies didàctiques en la sessió de motricitat i educació física

Metodologia

1. Totes les sessions seran teoricopràctiques.

2. Els participants hauran de dissenyar i entregar una sessió relacionada amb la feina que desenvolupen en l’actualitat.

Destinataris

Tutors/ores d’infantil i de 1r i 2n cicle de primària, especialistes en psicomotricitat, especialistes d’educació física a primària i mestres amb interès per aquest tema.

Formadors

Professor Raimon Recoder  (Universitat de Barcelona)

Professor José Manuel Aja  (Universitat de Barcelona)

Especialistes en motricitat i educació física

Calendari i horari

Dies 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 i 27 de març de 2017, de 18 a 20.30 h 

Hores: 20 hores

Requisits de certificació

Assistència al 85 % de les hores presencials i entrega de la sessió demanada

Places: 30

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Calderes. Gimnàs.

Observacions

Cal portar roba esportiva per poder fer amb comoditat totes les classes, que són teoricopràctiques.

Preu: 60 €

Període d’inscripció: del 12 de desembre de 2016 al 24 de febrer de 2017

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments