Restaurativa: tot depèn de les relacions. Una introducció a l’enfocament restauratiu en l’àmbit de la infància i la joventut. Curs anul·lat

Què són les pràctiques restauratives en educació?

Les pràctiques restauratives permeten prevenir, detectar, gestionar i resoldre les situacions de conflicte o problemes en diferents àmbits (familiar, educatiu, social, laboral, judicial i comunitari) per tal de millorar la convivència i reforçar els vincles afectius entre les persones afectades per aquestes situacions.

A l’escola, el cercle restauratiu és una metodologia que vol posar l’accent en la comunitat, en la reconstrucció de relacions, en la responsabilitat i en la confiança.

Els docents poden facilitar que els alumnes entenguin les conseqüències del seu comportament, i això, juntament amb l’oportunitat de reparar els danys i les relacions malmeses de manera cooperativa, pot afavorir un canvi positiu en la seva conducta i en les seves relacions.

El fet d’implicar tant les persones que han estat protagonistes del conflicte com aquelles que s’han vist afectades per la situació, proporciona un escenari nou en el qual es dialoga en pla d’igualtat, es comparteixen els punts de vista dels altres, s’expressen motius i necessitats i cadascú pot assumir la seva responsabilitat i fer propostes de millora que contribueixin a restablir les relacions i fer que tothom se senti millor.

Els alumnes que estan afectats per un conflicte, quan participen en el cercle tenen la possibilitat d’expressar els seus sentiments sentint-se segurs. Poden ser reconeguts pels altres i sentir com qui ha comès l’ofensa assumeix la responsabilitat i li proposa la reparació.

Descripció i objectius

Aquest curs introductori ofereix:

  • Explorar els valors que sustenten la nostra pràctica de resolució de conflictes en comparació amb els que fonamenten l’enfocament restauratiu i les seves pràctiques.
  • Aprendre a facilitar cercles restauratius per crear comunitat i sentit de pertinença i, també, per gestionar els conflictes.
  • Explorar l’abordatge dels conflictes i les situacions difícils utilitzant l’enfocament restauratiu i els cinc principis clau.
  • Tenir l’oportunitat de practicar les noves habilitats en un ambient agradable i de suport.

Metodologia

  • Traducció consecutiva al català.
  • Metodologia dinàmica.
  • Debat i intercanvi d’experiències.

Formadora

 

Dra. Belinda Hopkins. Directora de Transforming Conflict, centre nacional sobre enfocament restauratiu en l’àmbit de la infància i la joventut al Regne Unit.

Belinda Hopkins ha estat pionera en el desenvolupament de l’enfocament restauratiu en l’àmbit juvenil al Regne Unit i també a altres països. Va iniciar la seva tasca fa més de 19 anys. A principis dels 90, després del seu desenvolupament professional en l’educació secundària, va fundar Transforming Conflict (una de les entitats líders al Regne Unit en la formació i l’assessorament en l’enfocament restauratiu en l’àmbit de la infància i la joventut). Actualment es continua ocupant personalment de les formacions, escrivint llibres i articles, desenvolupant materials per a la formació i fent conferències tant en l’àmbit nacional (Regne Unit) com internacional.

El seu llibre Just Schools (JKP, 2004) va ser pioner en l’enfocament restauratiu en l’àmbit escolar i Just Care (JKP, 2009) ho va ser en l’àmbit de menors. Les seves publicacions més recents inclouen un manual de capacitació de mediació entre iguals, The Restorative Classroom (Optimus, 2011), un manual per a les escoles, Improving Behaviour with Restorative Approaches (2013), i un treball més teòric a Restorative Theory in Practice (2015).

La seva tesi doctoral es va centrar en la implementació global de l’enfocament restauratiu. La Dra. Hopkins és una entusiasta de l’enfocament restauratiu i li apassiona compartir la idea que els valors, els principis i les pràctiques restauratives poden transformar comunitats i institucions. En els últims anys la seva feina s’ha centrat en l’àmbit de l’administració local, amb la difusió dels valors, les creences i els principis de les pràctiques restauratives a les entitats i els serveis que treballen amb infants i famílies.

Ha estat involucrada en el desenvolupament dels Estàndards Nacionals de Qualitat (pràctica) tant per a professionals com per a serveis, institucions i entitats, treballant en col·laboració amb el Restorative Justice Council (RJC) i el Ministeri d’Interior durant més de 10 anys. Va ser una de les primeres professionals acreditades pel RJC (APRJC) al Regne Unit. És membre del Consell del RJC i actualment forma part d’un grup de treball per a la millora dels estàndards de formació.

Es prega que els participants es comprometin a assistir a les 12 hores lectives, ja que cada nou element que es treballi es basarà en algun concepte previ ja treballat. Volem, també, crear un grup on tothom se senti segur per provar noves idees i habilitats. El fet que algú arribi tard o surti abans pot tenir un efecte en aquest sentiment de confiança i seguretat.

Destinataris

 

Docents d’infantil, primària i secundària, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs, inspectors d’educació i altres professionals relacionats amb l’educació i la gestió positiva dels conflictes.

Calendari i horari

21 d’abril de 2017, de 17 a 21 h, i 22 d’abril de 2017, de 10 a 14 h i de 15 a 19 h

Hores: Se certificaran 15 h (12 hores presencials més 3 hores de tutoria i treball personal)

Places: 30

Avaluació: Assistència i realització d’un treball personal (a especificar per la formadora)

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula a determinar

Preu: 117 €

Període d’inscripció: del 14 de desembre de 2016 al 14 d’abril de 2017

Inscripció per Internet:  formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments