Immunologia per a professorat de secundària i batxillerat

Descripció

Des de fa anys, l’àrea de coneixement d’immunologia ha passat a formar part del temari dels alumnes de segon de batxillerat dins de l’assignatura de Biologia. Aquesta matèria evoluciona constantment, amb gran rellevància tant en l’àmbit de comprensió dels mecanismes funcionals des del nivell molecular fins al fisiològic, com en el vessant d’aportar solucions en salut pública, per exemple pel que fa a vacunes o, més recentment, la revolució que està suposant la immunoteràpia.

La immunologia es considerada avui dia una de les tres àrees més influents dins del camp de la biomedicina. La Societat Catalana d’Immunologia, conjuntament amb l’Institut de Desenvolupament professional, IDP-ICEUB, vol oferir al professorat de batxillerat una actualització de coneixements dins d’aquest camp de mà de professionals especialitzats en cadascun dels temes proposats. En aquest edició seguirem fent un repàs dels conceptes generals en immunologia i, també, donar a cada sessió un tractament diferenciat amb un exemple en concret o cas pràctic on el professorat pugui veure en detall els coneixements tractats de forma general

Objectius  

  • Repassar les bases dels coneixements que sustenten la funcionalitat del sistema immunitari.
  • Donar a conèixer els avenços i aplicacions més recents que la immunologia està aportant.
  • Considerar els elements essencials que els alumnes de batxillerat han de saber sobre el sistema immunitari.

Comprendre la influència de la immunologia en l’entorn social des de l’àmbit de les vacunes, el càncer i els trasplantaments.

Programa, calendari i  professorat formador

Sessió 1. 16 d’octubre de 2019, de 17 a 20 h

Generalitats del Sistema Immunitari

Carme Roura. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia. Àrea d'Immunologia. Universitat Autònoma de Barcelona.

Mercè Martí. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia. Àrea d'Immunologia. Universitat Autònoma de Barcelona.

Sessió 2. 23 d’octubre de 2019, de 17 a 20 h

Les defenses en peu de guerra: immunitat innata i resposta a infeccions

Ana Esteve-Solé. Unitat d’Immunologia Clínica. Hospital Sant Joan de Déu – Hospital Clínic de Barcelona.

Laia Alsina. Unitat d’Immunologia Clínica, Departament d’Immunoal·lèrgia, Hospital Sant Joan de Déu. Unitat d’Immunologia Clínica. Hospital Sant Joan de Déu – Hospital Clínic de Barcelona. Universitat de Barcelona.

Sessió 3. 30 d’octubre de 2019, de 17 a 20 h

Perquè ens vacunem? Memòria immunològica i vacunes

Jorge Lloberas. Grupo de Biología del Macrófago. Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, Facultat de Biologia-PCB. Universitat de Barcelona.

Pablo Engel. Immunology Unit. Department of Biomedical Sciences. Universitat de Barcelona

Sessió 4. 6 de novembre de 2019, de 17 a 20 h

Quan el sistema immunitari es descontrola: IDPs i al·lèrgies

Clara Franco. Servei d’Immunologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron

Mariona Pascal. Servei d’Immunologia, Hospital Clínic de Barcelona. Unitat d’Immunologia Clínica. Hospital Sant Joan de Déu – Hospital Clínic de Barcelona. IDIBAPs. Universitat de Barcelona.

Sessió 5. 13 de novembre de 2019, de 17 a 20 h

Quan el sistema immunitari rebutja: transplantament i autoimmunitat

Jaume Martorell. Servei d’Immunologia, Hospital Clínic de Barcelona

Roger Colobran. Servei d’Immunologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron

Sessió 6. 20 de novembre de 2019, de 17 a 20 h

La revolució del tractament del càncer: Immunoteràpia

Aura Muntasell. Grup Immunitat i Infecció, Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques.

Manel Juan. Servei d’Immunologia, Hospital Clínic de Barcelona. Unitat d’Immunologia Clínica. Hospital Sant Joan de Déu – Hospital Clínic de Barcelona. IDIBAPs. Universitat de Barcelona.

Destinataris: professorat de secundària i batxillerat de Biologia i Geologia

Places: 40

Hores: 18 h

Requisits de certificació: assistència al 80 % de les hores presencials

Lloc: Universitat de Barcelona, Campus de Mundet. Aula per determinar

Preu: 60 €

Inscripció: del 4 de setembre a l’11 d’octubre de 2019

Inscripció per Internet:  formulari de matrícula

Informació i/o consultes
A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments