Com millorar les competències en informació i documentació als treballs de recerca

Descripció

La informació mundial digital es duplica cada dos anys des de l’any 2011 i es calcula que, a partir de 2020, el temps que caldrà per a aquesta duplicació serà encara molt més breu.

Tanmateix, la informació no és coneixement. Davant d’aquesta allau informativa són necessàries unes competències per a la cerca, selecció, organització, transferència i utilització d’aquesta informació.

Per tal de convertir informació en coneixement cal saber filtrar, reconèixer i identificar la informació rellevant, sintetitzar, comprendre i interioritzar allò que és important davant d’una totalitat de coneixement inassolible, i arribar a saber, per avaluació, tria i reflexió personal i en col·laboració, en xarxa.

Per a l’alumnat, el treball de recerca representa una de les primeres ocasions en les quals s’enfronta a la necessitat d’informar-se i documentar de manera crítica la seva producció acadèmica i intel·lectual. Els docents han de poder acompanyar aquest procés amb les habilitats i competències informacionals més actualitzades.

Objectius

El curs, estructurat en tres jornades, pretén proporcionar al professorat assistent les habilitats i competències necessàries més actuals per al procés d’informació i documentació a la xarxa i, en especial, per a la tasca d’acompanyament i tutorització del treball de recerca. Amb aquesta formació es busca que els docents puguin acompanyar de manera solvent, actualitzada i competent tot el procés de recuperació, filtratge i organització de la informació en el marc del treball de recerca i en la preparació de l’alumnat en el desenvolupament d’unes capacitats de treball i acadèmiques que l’han d’acompanyar en la seva formació escolar i universitària.

Continguts

 • Informació, dades, documents i coneixement
 • La web com a font d’informació
 • Anàlisi de necessitats
 • Processos de cerca
 • Llenguatges de recuperació
 • Avaluació de resultats
 • Cercadors, amb especial referència a Google
 • Recursos d’accés a imatges
 • Directoris: identificació de fonts d’informació, agents i entitats
 • Enciclopèdies, amb especial referència a la Viquipèdia
 • Fonts d’informació de qualitat: estadístiques, legals, lexicogràfiques...
 • Fonts d’informació per temàtiques
 • Arxius, biblioteques públiques i biblioteques especialitzades
 • El plagi, un problema d’ordre moral i legal
 • La citació, models més habituals
 • Eines de citació i gestors bibliogràfics: Zotero

Metodologia

La metodologia de treball és teòrica i pràctica:

 • Es mostren i exerciten una sèrie d’habilitats i competències per a la recuperació i selecció d’informació i documentació.
 • S’exposen les característiques principals d’una selecció de recursos d’informació de qualitat i de lliure accés.
 • Es complementa la teoria amb el treball directe amb els recursos.

Formadors: Lluís Agustí i Cristóbal Urbano

Destinataris

Professorat d’ensenyament secundari i de batxillerat, i en especial tutors de treballs de recerca de batxillerat.

Calendari i horari: dimecres 10, 17 i 24 de maig, de 17 a 21 h

Hores

El taller tindrà un màxim de 15 hores de durada, 12 de les quals seran presencials, repartides en tres sessions de 4 hores cadascuna. Caldrà fer una activitat dirigida, de 3 hores de durada.

Lloc

Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Melcior de Palau, 140. 08014 - Barcelona

Places: 25

Requisits de certificació: assistència al 80 % de les hores presencials.

Preu: 15 €

Període d’inscripció: del 30 de març al 5 de maig de 2017

Inscripció per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments