Actualització de Descoberta 3/6

estàs insatisfet  de fer sempre les mateixes propostes a l’aula... Si vols fer activitats de descoberta de l’entorn  d’una manera diferent... Si vols gaudir de les descobertes tant com els teus alumnes i alhora fer-ho d’una forma relaxada i engrescadora...

...AQUESTA PROPOSTA T’INTERESSA

Descripció

Ens centrarem en la utilització de materials manipulatius per treballar la Descoberta de l'entorn 3-6, i al mateix temps  farem un  treball d’actualització científica al voltant de les ciències.

Objectius
 

  • Aportar elements per a la reflexió en les activitats de l’àrea de descoberta de l’entorn.
  • Aportar recursos pedagògics que facilitin la tasca del professorat a l’aula. Familiaritzar els docents amb els materials i utillatge senzill de laboratori per dur a terme  propostes experimentals en infants 3-6.
  • Aprofundir en l’actualització científica del professorat pel que fa a  la  planificació de propostes per a descoberta de l’entorn amb infants 3-6.
  • Promoure en l’activitat escolar el treball experimental i rigorós des del punt de vista de les ciències.

Metodologia

La formació  tindrà com a elements principals de partida les experiències de cada docent en el seu context i la reflexió sobre la pròpia pràctica. Volem incidir en l’actualització i la millora de la tasca docent, i aprofundir en el coneixement de la matèria, la didàctica i la pedagogia.

El punt de partida seran experiències d’aula i la pràctica dels docents, i es farà el treball següent:

  • Analitzar la pròpia pràctica docent.
  • Analitzar bones pràctiques docents.
  • Reflexionar i construir conjuntament propostes de millora.

S’aportarà una part de “teoria” provinents de persones expertes ( articles, llibres, materials, etc.).

Volem que la comunicació entre els mestres i les formadors permeti analitzar la pròpia pràctica docent i enriquir-se mútuament amb les propostes d’uns i  altres

Formadores: Pilar Melcón, Olga Schaaff i Anna Torner. Grup ICE UB Ciències 0-12

Destinataris:  Mestres d’infantil i TEI

Places: 25

Hores:  20 h (16 hores presencials i  la presentació d’una proposta de treball a l’aula).

Calendari i horari: 1, 2, 3 i  4 de juliol de 9.30 a 13.30 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, aula 1006

Període d’inscripció

Del 15 de maig al 19 de juny

Preu:  50 €

Inscripció per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments