Intervenció en intel·ligència emocional als centres educatius

Entenem la intel·ligència emocional com una forma d’intervenció en l’alumnat per tal de millorar les seves competències emocionals. El treball que es fa es refereix a la intervenció en educació emocional i també al fet d’entendre la gestió emocional com una manera de treballar en la gestió dels conflictes i les dificultats del l’alumnat en el centre escolar.

Objectius

 1. Detectar les necessitats del grup d’assistents pel que fa al tema.
 2. Aportar un marc teòric sobre la gestió relacional i la gestió d’emocions.
 3. Generar un espai de reflexió per treballar les dificultats i oportunitats relacionals al centre, a l’aula i amb l’individu.
 4. Aportar i desenvolupar diferents estratègies i eines per a la millora de la gestió de les emocions i l’espai relacional. 

Continguts

 1. Revisar el concepte de les intel·ligències múltiples
 2. Revisar el concepte d’emoció des de diferents punts de vista: neurofisiològic, psicològic, educatiu
 3. Definir els camps d’intervenció: percepció emocional, comprensió emocional i regulació
 4. Mostrar eines i materials de treball amb els alumnes
 5. Veure els principis de la gestió relacional des d’un punta de vista sistèmic
 6. Reflexionar sobre el concepte de resiliència. Implicacions educatives pel que fa a centre, aula i individu
 7. Posició del docent. Relació docent-alumne. Presentació de la teoria del vincle. Implicacions educatives

Metodologia

La metodologia que s’utilitzarà en el desenvolupament del seminari serà diversa, i vol aconseguir principalment la màxima participació dels assistents, tant pel que fa a les dinàmiques plantejades com a la reflexió sobre la pràctica docent:

 • Explicació teòrica.
 • Reflexió sobre la pràctica. Fòrum de debat.
 • Dinàmiques de grup i revisió de les dinàmiques aplicades.

Formadora: Gemma Pérez i Clemente

Llicenciada en Psicologia. Màster en Psicoteràpia Familiar Sistèmica. Diploma d’Estudis Avançats en Psiquiatria i Psicologia Mèdica. Assessora del SEETDIC del Departament d’Ensenyament especialitzat en alumnes amb autisme i problemes de conducta. Coordinadora del postgrau de Tutoria i Lideratge de l’ICE de la UB. Professional i formadora experta en temes de: conflictes i mediació; creixement personal; gestió emocional; tutoria; lideratge; coaching educatiu; comunicació; psicoteràpia familiar sistèmica.

Destinataris: Professorat de primària i secundària.

Places: 25

Hores:  20 h

Calendari i horari: 7, 8, 9 i 10 de juliol, de 15.30 a 20.30 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, aula 1005

Període d’inscripció

Del 15 de maig al 26 de juny

Preu:  70 €

Inscripció per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments