Seguint la Barcelona World Race

Descripció

La Barcelona World Race és una regata de volta al món a vela a bord de vaixells IMOCA Open 60, amb dos tripulants i sense escales. El curs 2014-2015 tindrà lloc la tercera edició, amb sortida el 31 de desembre de 2014.

La gran aventura i el repte que suposa donar la volta al món en un veler és una bona ocasió per dur a terme un aprenentatge basat en projectes i, d’aquesta manera, assolir competències, objectius i actituds que es treballen des del currículum escolar, però d'una manera diferent: a través d’un esdeveniment que té lloc en temps real.

Els centres educatius poden participar en un seguit d’activitats educatives que tenen la regata, les tècniques d’aprenentatge cooperatiu (TAC), els navegants amb les seves vivències i el mar com a fil conductor. Aquest programa de formació vol fer conèixer al professorat tant la regata com les seves possibilitats educatives i el programa educatiu «Seguint la Barcelona World Race 2014/2015».

Objectius

 • Facilitar l’aprenentatge significatiu a través d’un esdeveniment que té lloc en temps real.
 • Promoure l’ensenyament-aprenentatge basat en projectes.
 • Incorporar l’ús de les TAC en el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat.
 • Familiaritzar els docents amb l’entorn web del programa educatiu, i també amb els recursos en xarxa i la xarxa que ofereix.
 • Conèixer les possibilitats educatives del programa educatiu «Seguint la Barcelona World Race 2014/2015».
 • Fomentar actituds respectuoses amb el medi on es desenvolupa: el mar.
 • Promoure l’esport de la vela i els seus valors.

Continguts

 • Sessió 1 (3,5 h)

Presentació

Joc de la Barcelona World Race

Programa educatiu seguint la Barcelona World Race

 • Sessió 2 (3,5 h)

Les activitats educatives i el seu aprofitament pedagògic

Les eines del programa educatiu

 • Sessió 3 (3,5 h; es farà en el port assignat)

Aproximació a l’Open 60 (sortida de navegació)

 • Sessió no presencial (4,5 h)

Proposta d’aplicació o programació del programa eductiu a la pròpia aula

Formadores: Anna Vico i Cristina Puig

Coordinadora: Cristina Puig

Nivell educatiu: Cicle superior de primària i secundària

Dates: del 7 al 18 de juliol

Calendari

Sessió 1: dilluns 7 de juliol, de 10 a 13.30 h (3,5 h)                        

Sessió 2: dimecres  9 de juliol, de 10 a 13.30 h (3,5 h)         

Sessió 3: divendres 11 de juliol, de 10 a 13.30 h (3,5 h)       

Sessió 4: No Presencial  (4,5 h)

Hores: 15 h

Places: 40

Lloc de realització

Centre d’Interpretació Barcelona World Race
Moll de Llevant, 1
Barcelona 08039
Tel. (+34) 932 241 954

www.consorcielfar.org

Com arribar-hi

Metro: Barceloneta, L4
Autobús: 39, 17, 64 (final de línia)
Pàrquings: Pg. Joan de Borbó i Pl. del Mar
Ronda Litoral: sortides 21 i 22

Període d’inscripció

Del 15 de maig al 26 de juny

Preu:  Curs gratuït

Inscripció per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments