Les relacions estructuradores entre sensacions. Una evolució permanent a través de les assignatures artístiques

Objectius

Descobrir la importància de la plàstica i les altres matèries artístiques, en les importants i necessàries «relacions estructuradores entre sensacions» i la forma d’aplicar-les a l’escola, amb la finalitat de mantenir una evolució interior i de la intel·ligència i la creativitat constant en els  alumnes.

Aprendre, de forma pràctica, estratègies per potenciar la ment, de manera que treballi amb la totalitat de la seva capacitat utilitzant tant la intel·ligència verbal (lineal) com la sensològica (holística). L’objectiu és millorar l’equilibri emocional, la creativitat, la intel·ligència i la capacitat artística de l’alumne.

S’aprendrà a utilitzar la sensoanàlisi; una eina a disposició del mestre per a resoldre multitud de problemes de l’alumnat.

En el curs es viurà de forma pràctica i accelerada tot el procés d’evolució que ha de tenir l’alumne, en els diferents nivells de desenvolupament.

Programa

1. Presentació

· L’art como a responsable de l’evolució humana

· Per a què serveixen la plàstica i les altres matèries artístiques?

· Què fa que una obra sigui d’art i una altra no?

· On és l’art en una obra d’art?

· Evolució de l’alumne a través de les matèries artístiques

· La plàstica en l’equilibri emocional de l’alumne.

2. Experiències pràctiques

· Nivell I – La meva capacitat de sentir

Descobrir i desenvolupar les meves capacitats naturals de sentir i expressar a través de les arts

· Nivell II – Sentir-me

Jo sóc la base del meu ser creatiu. Aprendre a sentir-me i expressar-me a través de les arts

· Nivell III – Sentir els altres

Fonamental en el desenvolupament harmònic de la persona i l’artista. Sentir-los i expressar-los a través de les arts

· Nivell IV – Sentir el meu entorn

Aprendre a sentir l’entorn és fonamental perquè estructura les capacitats perceptives i espaciotemporals, tan importants en l’equilibri emocional i en la creació de l’obra d’art

Experiències pràctiques de sensacions d’entorn, en diferentscombinacions de temps sensació i espai sensació

Aprendre a percebre l’entorn com un espai viu i una obra d’art contínua

· Nivell V – Crear en art

S’aprèn a crear en art a partir d’aprendre els principis bàsics de l’obra d’art, com són:

1. La creació de tensions interestètiques

2. Treballar amb sinestèsies

3. Aprendre a analitzar l’«artisticitat» d’una obra d’art

Professor: Carles Bayod Sesrafini

Destinataris: professorat de primària, secundària, batxillerat i formació professional

Calendari i horari: del 7 a l’11 de juliol, de 9.30 a 13.30 h

Durada: 20 hores

Places: 20

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, aula 1103

Període d’inscripció

Del 15 de maig al 26 de juny

Preu: 70 €

Inscripció per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments