Comunicació i moviment espontani en el context educatiu

Descripció

Proposta teòrica-pràctica que aporta a la formació de mestres i educadors una nova visió integradora de l’estructura de la naturalesa de l’ésser humà.

Des d’aquesta comprensió podem apropar-nos d’una manera més respectuosa i adequada a les necessitats educatives de la infància i de l’adolescència.

A més, aquesta formació, integra un treball de comprensió personal mitjançant l’experimentació i observació dels propis participants.

Objectius

 1. Observar i comprendre el moviment espontani que integra la dimensió  orgànica, psíquica, física, energètica.
 2. Reconèixer el que afavoreix i el que limita la pròpia espontaneïtat i com, aquesta mirada, ens aporta una major comprensió i respecte cap a un mateix i als altres.
 3. Obtenir recursos per conèixer, recuperar i cultivar l’expressió del moviment espontani.
 4. Reconèixer i respectar la força interior o desig vital que anima a cada ésser humà.
 5. Millorar la comunicació i potenciar l’expressió pròpia en el context educatiu i social.
 6. Aprendre a gestionar les diferents manifestacions espontànies de cadascú (emocions, pensaments i manifestacions orgàniques).

Continguts

Contingut teòric

 1. Presentació del coneixement Seitai (naturalesa humana i vida de l’organisme): Katsugen Undo i Yuki
 2. L’estructura del moviment espontani en els éssers vius. Els cinc moviments.
 3. La relació entre la manifestació orgànica (bioquímica), psíquica (mental, emocional i espiritual), motriu (moviment) i energètica (vibracional). Recuperació del seu valor a l’educació.
 4. La coordinació de la CVP (eix Crani-Vèrtebres-Pelvis).
 5. Les Osseis (maneres de percebre el món i reaccionar enfront d'ell a nivell orgànic, psíquic, energètic i motriu).
 6. La tensió autògena (TA) i tensió parcial excessiva (TPE).

Contingut pràctic

 1. Entrenament del moviment espontani i vivència dels cinc moviments.
 2. Pràctiques pedagògiques inspirades en els cinc moviments.
 3. Observació del diàleg intern entre conscient educat i conscient espontani.
 4. Escolta del desig intern a través del cos.
 5. Reconeixement dels bloquejos i tensions (TPE).
 6. Cultiu de la “força interior” o “desig vital”.
 7. Acompanyament de l’autoregulació del cos.

Metodologia

Combina els fonaments teòrics amb la pràctica personal i vivencial, individual, per parelles i en grup. 

Destinataris

Mestres de qualsevol etapa educativa i educadors socials. Professionals que acompanyin els diferents processos de vida. Mares i pares amb l’interès d’aprofundir l’acompanyament de les seves filles i fills. Com també qualsevol persona interessada en fer un treball de creixement personal.

Formadors

Magda Barneda: Diplomada en magisteri i mestra de Seitai.

Paco Lacueva: Instructor Seitai.

Col·labora: Estel Ferran, llicenciada en Pedagogia.

Coordina: Remei Arnaus, professora del Departament de Didàctica i Organització Educativa. Facultat de Pedagogia de la UB.

Calendari i horari

Les sessions es realitzaran en 5 caps de setmana durant els mesos d'octubre a desembre de 2016. Els divendres de 18 a 21 h i els dissabtes de 10 a 18 h

 • Divendres 21 i dissabte 22 d'octubre
 • Divendres 4 i dissabte 5 de novembre
 • Divendres 18 i dissabte 19 de novembre
 • Divendres 2 i dissabte 3 de desembre
 • Divendres 16 i dissabte 17 de desembre

Durada: 60 h (50 hores presencials i 10 de treball personal)

Les hores presencials són teòriques, pràctiques i vivencials. Les hores de treball personal són per dedicar-les a l'observació, buscar l'expressió del moviment espontani en la vida quotidiana, experimentar les pràctiques que es realitzen en el curs i presentar un treball des de la sensibilitat de cadascú.

Places: 25

Lloc

Divendres: Universitat de Barcelona. Campus Mundet. Edifici Calderes, Aula Lluna.

Dissabte: Dojo Espaidó de Barcelona. C/ Sant Guillem, entresòl. 2a.

Observacions: Cal portar un recanvi de mitjons i mocador.

Requisits per a la certificació: Assistència i projecte personal.

Preu: 240 €

Període d’inscripció: de l’1 de setembre al 14 d’octubre de 2016

Inscripció per Internet:  Curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Informació en relació amb el contingut del curs: info@espaido.com

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments