Descobrint el llenguatge visual

Descripció

A través d’aquest curs, proposem un coneixement i un aprenentatge de la fotografia, entesa com a llenguatge visual i com a mitjà d’expressió, que ens permeti mostrar el món que ens envolta, els seus espais, els seus símbols, les seves icones i les seves persones. Descobrirem la nova col·lecció del MACBA, l’arxiu Miserachs i el fons de llibres d’autor del museu.

Objectius

  • Conèixer i aprendre de la fotografia, entesa com a llenguatge visual i com a mitjà d’expressió.
  • Construir les imatges i mostrar tot allò que volem transmetre amb elles.
  • Fer un recorregut per la teoria del color i la seva didàctica de manera transversal i interdisciplinària.
  • Descobrir la imatge publicitària.

Continguts

  • La visió fotogràfica
  • El color
  • La publicitat
  • Arxiu Miserachs
  • Col·lecció MACBA de llibres d’autor

Metodologia

Explicarem com es construeixen les imatges per aprendre a mostrar tot allò que volem transmetre amb elles, veurem com es relacionen entre si els diferents elements que les componen per tenir un llenguatge propi, i educarem la nostra visió a través de la mirada de fotògrafs que han fet història per la seva particular manera de parlar visualment.

Durant el curs farem un recorregut per la teoria del color i la seva didàctica de manera transversal i interdisciplinària, construirem seqüències didàctiques pròpies de l’àrea i afavorirem un espai de reflexió. Descobrirem la imatge publicitària, alguns recursos visuals, el color, la composició, els significats connotatius i denotatius... Ens hi aproparem i ens hi endinsarem.

Finalment, coneixerem de primera mà l’Arxiu Miserachs i la col·lecció de llibres d’autor del MACBA.

Formadors

Gabriel Brau, fotògraf i membre del Seminari Permanent de Visual i Plàstica, ICE UB

Rosa M. Figuera, mestra i membre del Seminari Permanent de Visual i Plàstica, ICE UB

Calendari i horari: dissabtes 1, 8, 22 i 29 d’octubre, de 9.30 a 13.30 h

Lloc: Aula taller del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

Plaça dels Àngels, 1. 08001 Barcelona

Hores: 20 hores

Destinataris: Professorat i especialistes d’infantil, primària i secundària

Certificació i requisits

Se certificaran 20 hores: 16 de treball presencial i 4 de treball no presencia. Caldrà l’assistència al 80 % de les sessions presencials i la realització de les tasques no presencials encomanades.

Places: 30

Preu: 70 €

Període d’inscripció: de l’1 al 27 de setembre de 2016

Inscripció per Internet: Curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

En col·laboració amb:

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments