Porta l'espai maker a l'aula. Disseny 3D.

NOVES DATES!

15 hores presencials i 5 hores de treball final

 

Què és el món Maker? Com el podem vincular amb l’educació?

Descobreix com la visió Maker pot enriquir l’aula i unir coneixement i creació.

El disseny i impressió 3D és una eina d’aprenentatge innovadora i estimulant que enriquirà les classes amb un ventall molt gran de possibilitats.

L’alumnat descobrirà les formes i les mesures, crearà i tocarà les seves maquetes, i passarà de la idea al paper, del paper a l’ordinador i, finalment, a l’objecte real.

Utilitzant un programari lliure molt senzill, explorarem les diferents aplicacions de la impressora 3D a primària i secundària i idearem el nostre espai Maker.

 

Objectius

Els objectius del curs són:

 • Saber què és la impressió 3D.
 • Conèixer els tipus d’impressores i la seva història.
 • Conèixer diferents eines de disseny 3D gratuïtes i el seu ús: Tinkercad, FreeCAD, BlocksCAD3d, Beetle Blocks.
 • Iniciar-se en una eina de disseny 3D gratuïta. Primers projectes.
 • Passar del disseny a la impressió 3D. Eina de laminat Cura.
 • Les parts d’una impressora 3D i com resoldre problemes d’impressió.
 • Saber què és la fabricació digital: Fab Lab, centres d’impressió i espai Maker al centre.
 • Dissenyar un espai Maker pel centre.
 • Conèixer els beneficis del moviment Maker i els projectes col·laboratius.
 • Treball per projectes. Disseny d’un projecte amb visió 3D/Maker.

 

Continguts

Durant el curs treballarem:

 1. La impressió 3D
  • Història de les impressores 3D
  • Com funciona una impressora 3D
  • Diferents models d’impressores 3D i el seu ús
  • Materials que fan servir i parts d’una impressora 3D FDM
 2. Disseny 3D
  • Les mesures i l’espai
  • Eines de disseny 3D: Tinkercad, FreeCAD, BlocksCAD3d, Beetle Blocks
  • Primers projectes: unió de figures, forats, alineació, extrusió, importació d’imatges
 3. Com imprimir
  • Generar arxius d’impressió
  • Conèixer l’eina de laminat Cura
  • Imprimir suports i enreixat
  • Errors a l’hora d’imprimir i manteniment d’una impressora
 4. Moviment Maker
  • Repositori de fitxers  3D
  • La cultura de compartir i el moviment Maker
  • Espais  de  fabricació  digital:  Fab  Lab,  ateneus  de  fabricació,  centres d’impressió privats
 5. L’espai Maker al centre
  • Com crear un espai Maker al centre
  • Beneficis del moviment Maker i projectes col·laboratius
  • Treball per projectes. Cocreació de projectes Maker dins el centre
 6. Projecte final (entrega del treball en línia)

 

Metodologia

Tots els nostres tallers i formacions segueixen el mètode EUREKA.

El mètode EUREKA neix de la combinació de les quatre fases del mètode científic (observació, hipòtesis, experimentació i aprenentatge) amb dues fases addicionals inspirades en l’àgora grega: una d’autoconeixement i l’altra de treball en equip, essencials perquè aporten molt a la identitat i al creixement de cada alumne. Es treballen als països europeus amb els índexs més alts de qualitat educativa, com Finlàndia, Suïssa o Suècia.

 

EUREKA

E = EXPLORA i coneix el teu entorn, observa’l amb esperit crític i identifica els aspectes a millorar.

U = UTILITZA les teves habilitats i competències, coneix els teus gustos i qualitats personals.

R = RAONA, imagina i genera noves idees mitjançant tècniques de creativitat i ordena-les aplicant-hi la lògica.

E = EXPERIMENTA i posa a prova les teves idees creatives amb l’ajuda dels teus companys i companyes.

K = COMUNICA i COL·LABORA amb l’equip per enriquir el teu projecte amb nous punts de vista.

A = APRÈN de la teva experiència per resoldre els problemes autònomament.

 

La proposta inclou les opcions següents:

 • Material d’electrònica de lloguer (impressora 3D i PLA)
 • Ordinadors amb connexió a Internet (també els poden portar els alumnes.

Destinataris: professorat de primària i secundària

Formadora: Sandra Huerto Machín

Hores: 20 h (15 hores de formació presencial + 5 hores de treball final).

Calendari i horari

 • Sessions els dijous, de 17.30 a 20.30 h:
  • 17,24,31 de gener 2019
  • 7 i 14 de febrer 2019

Requisits de certificació: assistència al 80 % de les hores presencials i valoració positiva del treball personal.

Places: 18

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula TEAM.

Preu: 90 €

Període d’inscripció: del 26 de setembre al 16 de gener de 2019

Inscripció per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

 

Aquest curs està proposat per ser acreditat com a formació dins del perfil professional de Competència digital docent dels centres educatius públics del Departament d’Ensenyament.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

 

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments