Les cartografies visuals com a estratègia per donar sentit a l’aprenentatge des de la perspectiva de projectes d’indagació


 

 

 

 

 

 

Descripció

Una de les aportacions que es deriven de l’enfocament de l’aprenentatge per projectes és la importància que es dona al desenvolupament de les múltiples modalitats (textuals, orals, visuals, corporals i aurals) a l’hora de donar compte dels processos i trajectòries dels aprenents. Dins de les aportacions visuals, les cartografies es revelen com una estratègia, un dispositiu que permet situar esdeveniments biogràfics, espacials i temporals, i que obre possibilitats narratives, reflexives i avaluatives que fan possible no només els seguiment dels recorreguts d’aprenentatge, sinó també les seves interrelacions amb situacions i experiències dins i fora dels centres. A més, permeten connectar-les amb la vida dels aprenents. Això les configura com una eina amb un increïble potencial per afavorir un aprenentatge amb sentit.

Objectius

  1. Compartir i portar a la vida de l’aula les aportacions derivades de la recerca APREN-DO: Com aprenen els docents: implicacions educatives i reptes per afrontar el canvi social (EDU2015-70912-C2-1-R).
  2. Explorar les possibilitats de les cartografies visuals com a eina narrativa, reflexiva i avaluativa de les trajectòries i els processos d’aprenentatge.
  3.  Vincular el potencial de les cartografies amb l’aprenentatge per projectes d’indagació.
  4. Portar els processos i aportacions derivats de la formació a unes jornades sobre el paper de les cartografies en la vida de l’aula.

Continguts

1a sessió. Les cartografies no són mapes conceptuals. Les aportacions de les cartografies al coneixement sobre l’educació en les institucions educatives

2a sessió. Les cartografies d’aprenentatge dels docents

3a sessió. Les cartografies en l’aprenentatge per projectes: moviments

4a sessió. Les cartografies com a possibilitadores d’una avaluació amb sentit

5a i 6a sessió. El paper de les cartografies en els processos de transformació de la vida de l’aula i dels centres educatius (dins de les jornades)

Metodologia

La proposta de formació és eminentment pràctica. Després de compartir exemples de processos cartogràfics en diferents entorns, es convida les persones participants a elaborar les seves cartografies d’aprenentatge i a experimentar amb els seus estudiants la representació de processos de vida d’aula, especialment d’aquells vinculats a diferents moments de desenvolupament d’un projecte d’aprenentatge. Tant l’experiència de formació com les aportacions que se’n derivin es presentaran a les jornades que configuren el final de la formació. En aquestes jornades també participaran altres docents que fan servir les cartografies per reflexionar i donar compte de diferents processos de vida de l’aula.

Destinataris: professorat d’educació primària, secundaria i formació professional interessat a repensar les seves concepcions i pràctiques d’ensenyament.

Persones formadores: Fernando Hernández, Juana M. Sancho, Cristina Alonso, Alejandra Bosco, Paulo Padilla, Maria Domingo, Raquel Miño, Judit Onsès, Sara Carrasco, Aurelio Castro, Joan-Antón Sánchez i Cristina Salazar

Calendari i horari  

  • Sessions presencials: 20 i 27 de febrer i 13 i 20 de març, de 17.30 a 20.45 h
  • Jornades finals: divendres 29 de març de 17.30 a 20.30 h, i dissabte 30 de març de 10 a 14 h

Hores: 20 hores presencials i 10 d’aplicació a l’aula i als centres educatius

Requisits de certificació: assistència al 80 % de les hores presencials i elaboració d’un treball complementari d’aplicació a l’aula

Places: 25

Lloc:

Sessions presencials: Campus de Mundet. Aula 1301 (Edifici Migdia I)

Jornades: Fundació Tàpies (c. d'Aragó, 255)

Preu: gratuït

Període d’inscripció: del 16 de gener fins el 15 de febrer de 2019

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Organitzat amb:   

 

Informació i consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

 

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

 

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments