Dia a dia a l'aire lliure. Si fa sol bé i sinó també

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducció

Aquest és un curs que oferim des del grup de treball de l’ICE d’innovació: Espai moviment i vida quotidiana.

Som un grup de 6 professionals vinculades amb les primeres edats que compartirem el repte de com construir l’exterior de l’escola habitable, estètic i natural, amb el desig de mirar i viure l’espai exterior amb diferents equilibris i connexions entre el dins i el fora de la pròpia escola.

Objectius

 • Tenir en compte i saber escoltar la necessitat de natura que tot infant ens aporta.
 • Observar, interpretar i valorar dinàmiques d’infants en moments de joc i de vida quotidiana.
 • Analitzar formes organitzatives habituals i possibles tot proposant principis útils.
 • Observar i analitzar dues experiències diferents dins un marc teòric i ètic sostenible.
 • Viure l’estada en patis i jardins d’escoles diferents on alhora realitzarem el curs.
 • Identificar els principis educatius comuns i aquells que són possibles en cada context.
 • Valorar la figura i les dinàmiques dels professionals, de les famílies i sobretot les dels infants en la construcció del costum dins d’allò quotidià a l’escola.

Continguts

 • Infància, escola i espai a l’aire lliure. De la història a la nostra realitat educativa.  
  • La natura civilitzada: un espai on ens sentim cuidats.
  • Desenvolupament sa i del benestar de l’infant.
  • El rol de l’adult que te cura de l’entorn, dels infants i d’ell mateix.
 • Àrees, territoris i propostes de l’espai exterior.
  • Elements naturals: materials, àrees i accions.
  • L’organització social dels espais naturals.
  • Aprendre a mirar, sentir i estar al jardí.
 • Documentació dels territoris de dins i de fora.
  • Les formes genuïnes de joc.
  • L’evolució de les activitats quotidianes.
  • Hàbits professionals que esdevenen costum i cultura.
 • Avaluació dels espais: la seva funcionalitat, ús i qualitat de relació que allà es dona.
  • Les qualitats dels jardí que tenim i del que podem somiar.
  • Indicadors de qualitat de vida i de relació educativa.
  • Harmonia i funcionalitat d’àrees o zones.

Metodologia

És un curs teòric i pràctic alhora, on compartirem reflexions d’autors rellevants en la nostra formació, per tal d’oferir diferents arguments sobre el necessari equilibri entre l’infant i l’adult en l’espai exterior i les diferents maneres de viure a l’aire lliure a l’escola.

Professorat

 • Jeanne Hansen i Neus García  (EBM Valldaura de Barcelona)
 • Lidia Esteban (ESC El Martinet de Ripollet)
 • Marilú Casado i Maria  Millet (Casa dels Infants la Muntanyeta de Castelldefels)
 • Coordinació del curs: Teresa Godall (Universitat de Barcelona)

Destinataris

Educadores i mestres d’Educació Infantil de 1r cicle (0-3) i 2n cicle (3-6).

Calendari

Els dijous de 17.30 a 20.30 h i els dissabtes de 10 a 14.30 h

 • Dijous 31 de gener
 • Dissabte 9 de febrer
 • Dijous 14, 21 i 28 de febrer
 • Dissabte 9 de març
 • Dijous 14, 21 i 28 de març

Hores totals: 35 h (30 h presencials i 5 h no presencials)

Requisits de certificació

Assistència 80 % de les hores presencials i realització del treball

Llocs: Els dijous al Campus de Mundet. Universitat de Barcelona, aula a determinar.

            Dissabte 9 de febrer a l’EBM Valldaura de Barcelona

            Dissabte 9 de març a la Casa dels Infants La Muntanyeta de Castelldefels

Places 25

Preu: 90 €

Període d’inscripció: del 18 de desembre de 2018 al 25 de gener de 2019

Inscripció per Internet:  formulari de matrícula

 

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

 

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

 

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments