Educació per a la ciutadania i mètode científic en l’ensenyament secundari

 

 

Descripció

El simposi està dirigit al professorat d’educació secundària que vulgui aprofundir en l’aplicació del mètode científic com a mitjà per a la promoció de la ciutadania a les aules de ciències socials i experimentals. És un simposi que s’articula a partir d’una visió pràctica en la qual es comparteixen experiències dutes a terme en aules d’ensenyament de les ciències socials i de les ciències experimentals, alhora que es comparteixen recursos didàctics entorn de la cuina i la promoció de la ciutadania. La mirada transdisciplinària d’aquest simposi, a més, aporta una base teòrica i pràctica al desenvolupament de projectes educatius de llarga durada.

Objectius

- Aprofundir en l’aplicació del mètode científic com a eina per treballar la ciutadania en l’educació secundària.

- Reflexionar sobre la integració de sabers en educació secundària des d’un punt de vista transdisciplinari.
- Promoure l’intercanvi d’experiències didàctiques que incloguin l’aprenentatge actiu, col·laboratiu i a partir de fonts primàries entre el professorat de ciències socials i experimentals.
- Presentar recursos gastronòmics i tecnològics per al treball del mètode científic.

Continguts

18 de febrer (Edifici de Llevant, Campus de Mundet, aules 323 i 123)

Horari

 

15.00-15.15

Presentació del simposi (aula 323)

15.15-16.00

Taula rodona: «La gastronomia i el mètode científic: recursos per a l’estudi de les ciències» (aula 323)

Hi participen: Judit Sabido, Joan Santacana, Isidora Sáez.

16.00-17.30

Taula rodona: «Innovació educativa en l’ensenyament de les ciències socials» (aula 123) 

Hi participen: Judit Sabido, Elvira Barriga i Isidora Sáez

17.30-18.00

Pausa i cafè

18.00-20.00

Conferència «Ciutadania democràtica i materials didàctics: resultats preliminars de recerca»

A càrrec de: Concha Fuentes i Joaquim Prats

 

19 de febrer (Edifici de Migdia I, Campus de Mundet, sala de graus)

Horari

 

15.00-16.30

Taula rodona: «El mètode científic i la cuina en perspectiva transdisciplinària»

Hi participen: Mercedes Gracenea, Joan Santacana, Vinyet Capdet, Judit Sabido i Montserrat Saperas

16.30- 17.30

Conferència: «Ensenyament d’una Història per a un món dinàmic»

A càrrec de: Jorge Ortuño, Universitat de Múrcia

17.30-18.00

Pausa i cafè

18.00-19.30

Taula rodona: «Materials didàctics per a una ciutadania democràtica: experiències d’aula»

Hi participen : Rosa Aznar, Victoria López, Elvira Fernández, Dani Hurtado.

19.30-20.00

Conclusions i tancament

 

Metodologia

Taules rodones participatives i conferències

Destinataris

Professorat d’ensenyament secundari

Persona formadora

Persones indicades en el contingut

Calendari i horari

18 de febrer, de 15 a 20 h

19 de febrer, de 15 a 20 h

Hores 10 hores presencials

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials

Places: 40

Preu: gratuït

Període d’inscripció: del 4 al 14 de febrer de 2019

Inscripció per Internet:  formulari de matrícula

 

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

 

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments