Les famílies a l'escola. De l'acollida a la quotidianitat

 

 

Aquest curs ha patit canvis en el calendari!   

 

Introducció

La cooperació entre famílies i escola bressol és considerada un eix de qualitat educativa. El benestar i el desenvolupament de l’infant depèn del vincle d’aferrament familiar. Com donem un lloc a aquesta relació?

Després de tres anys en el grup de treball de l’IDP-ICE-UB d’innovació en «Espai, moviment i vida quotidiana», oferim les nostres experiències i canvis en relació a com organitzem els moments d’acollida, d’acomiadament i les sinergies de realitats diferents en la nostra quotidianitat.

Som professionals de l’etapa de 0 a 3 anys, de centres educatius diferents i hem constatat que l’infant sense la família “desapareix”. El projecte de “les famílies a l’escola” ha significat una transformació de tota la comunitat educativa des d’un enfocament teòric i pràctic.

Objectius

 • Reflexionar sobre beneficis i dificultats d’oferir més temps i espais de presència familiar en la vida quotidiana dels centres.
 • Compartir estratègies de vinculació entre equips educatius i famílies.
 • Descobrir com apoderar-se de l’experiència educativa de la comunitat
 • La seguretat de compartir processos i ritmes a través de la documentació pedagògica. Processos de canvi de mirada cap a les famílies que han esdevingut realitats escolars molt riques per a tots els participants: equips, infants, familiars i comunitat més enllà de l’escola.
 • Reconèixer el valor de la documentació pedagògica com a eina de creixement i recerca per a tota la comunitat educativa.

Continguts

 • Concepcions de família, d’infant i d’equip en la quotidianitat d’una comunitat educativa.
 • Processos de transformació.  
  • Necessitats bàsiques per iniciar la modificació de la pràctica educativa.
  • Formes d’iniciar el canvi en el binomi família - escola.
  • Fases o canvis teòrics i pràctics que es poden dur a terme.
  • Seguiment del procés de canvi i formes de valoració.
 • El projecte de treball de l’equip. Investigació-acció.
 • Documentació de processos. Una eina de recerca per a la revisió, reflexió i confiança en les pròpies pràctiques.
 • Construcció individual i conjunta de saber a través de la experiència.
 • Estratègies de vinculació amb les famílies.
 • Treball en xarxa. Participació més enllà de l’escola.

Metodologia 

De la pràctica diària es generen petites (o grans!) transformacions. Com també de la revisió del què fem, de com ho fem i perquè ho fem, gràcies a la documentació pedagògica. Així, dels processos de transformació individuals o grupals cobren vida i animen a altres processos de transformació d’altres professionals i, fins i tot, d’equips sencers.

I la clau per créixer està en compartir-ho.

Ho farem juntament amb un enfocament teòric que ens ajudi a aprofundir conceptualment en dues experiències que compartirem i que s’estan duent a terme a les nostres escoles.

Professorat

 • Nuria Arenas i Laura Calatrava. Escola Bressol Municipal “Somriures” (Terrassa).
 • Núria Viñas, Núria Blanco i Rocío Galindo. Llar d’Infants Municipal “Pi del Soldat” (Sant Pol de Mar).
 • Sílvia Palou. Pedagogia Sistèmica i Familiar. 3Sentits (Cardedeu)
 • Coordinació del curs: Teresa Godall (Universitat de Barcelona)

Destinataris: Educadors/es i mestres de 1r cicle (0-3) i 2n cicle (3-6) d’Educació Infantil

Calendari i horari

Els dijous de 17.30 a 20.30 h i els dissabtes de 10 a 13.30 h i de 14.30 a 17 h

 • Dissabte 23 de març - EBM “Somriures” de Terrassa
 • Dissabte 30 de març - Llar d’Infants Municipal “Pi del Soldat” de Sant Pol de Mar
 • Dijous 4 d’abril - Campus de Mundet. Universitat de Barcelona
 • Dijous 2 de maig - Campus de Mundet. Universitat de Barcelona
 • Dijous 9 de maig - Campus de Mundet. Universitat de Barcelona
 • Dijous 16 de maig - Campus de Mundet. Universitat de Barcelona
 • Dissabte 25 de maig - Ca l’Arturo de Sant Pol de Mar. Tancament del curs

Hores totals: 35 h (30 h presencials i 5 h no presencials)

Requisits de certificació 

Assistència 80 % de les hores presencials i realització del treball.

Llocs

 • Les sessions dels dijous seran al Campus de Mundet. Universitat de Barcelona, aula a determinar.
 • El dissabte 23 de març, a l’EBM “Somriures” (Terrassa)
 • El dissabte 30 de març, a la Llar d’Infants Municipal “Pi del soldat” (Sant Pol de Mar)

Places: 30

Preu: 90 €

Periode d’inscripció: del 7 de febrer al 15 de març

Inscripció per Internet:  formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

 

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments