Kit bàsic en TIC a l’educació infantil i cicle inicial

Descripció

En aquest curs es mostren aplicacions, recursos i eines i es treballen estratègies per a l’ensenyament i l’aprenentatge amb les TIC (ordinador, tauleta digital, càmera fotogràfica, so, etc.) que serveixen de suport a les activitats curriculars i, alhora, afavoreixen l’obtenció de nous coneixements en els infants d’educació infantil.

Objectius

 • Conèixer eines i aplicacions adequades a l’etapa d’educació infantil.
 • Utilitzar la pissarra digital com a facilitadora dels processos d’aprenentatge.
 • Donar estratègies per emprar a l’aula.
 • Mostrar aplicacions de tauleta per utilitzar en racons de treball.
 • Fer entendre la necessitat de conèixer recursos per a la pràctica docent.
 • Mostrar possibilitats de treball col·laboratiu amb altres escoles.

Continguts

Eix: mestres

- Tenir competència digital:

 • Edició d’imatges
 • Edició d’àudio
 • Elaboració de blogs
 • Edició en entorns educatius d’aplicacions interactives
 • Ús de la PDI i de les tauletes
 • Introducció a la programació i robòtica

- Comunicar-se per la xarxa:

 • Documents compartits (textos, presentacions, etc.)
 • Galeries de fotografies
 • Blogs: documentant activitats d’aula

- Obtenir informació:

 • Webs informatives sobre processos d’ensenyament i aprenentatge: repositoris d’apps, d’activitats en xarxa, etc.
 • Marcadors socials

Eix: alumnes

- Aprendre a comunicar-se:

 • Parlar i escoltar: micròfon
 • Escriure: tractament de textos, activitats en línia
 • Llegir: activitats amb la pissarra digital

- Aprendre a descobrir / aprendre a aprendre:

 • Aplicacions interactives amb PC, PDI i tauleta
 • Editors de dibuix (càmera fotogràfica, tauleta, etc.)
 • Bee-Bot

Metodologia

Aquest curs és totalment pràctic. Els participants aprendran a partir dels coneixements previs que tinguin de les eines i aplicacions presentades en el curs.

A més, es duran a terme activitats d’aprenentatge amb la pissarra digital, les tauletes i el Bee-Bot, amb la finalitat de mostrar el valor afegit que aporten aquests recursos a l’aula d’educació infantil.

Destinataris: mestres d’infantil, cicle inicial i TEI

Formació: Anna Torner i Tona Castell

Places: 20

Hores: 30 hores,  10 sessions

Calendari i horari

13, 20 i 27 de gener; 3, 10, 17 i 24 de febrer i 2, 9 i 16 de març, de 17.30 a 20.30 h

Lloc: Escola Els Pins. Passeig Vall d'Hebron, 181 (dins el Recinte Mundet)

Preu: 90 €

Període d’inscripció: de l’1 de desembre de 2015 al 8 de gener de 2016

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments